เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

08 ตุลาคม 2562

โรงพยาบาลบีบีเอช Robotic Center BBH Hospital สุขุมวิท 39


รพ.บีบีเอช ชูนวัตกรรมล้ำ เปิดตัวหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู ช่วยควบคุมกล้ามเนื้อผู้ป่วยด้วยระบบสมองกล
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู โรงพยาบาลบีบีเอช Robotic Center BBH Hospital สุขุมวิท 39 แพทย์หญิงกุสุมา คุณาวงษ์กฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบีบีเอช แถลงข่าวเปิดตัว หุ่นยนต์และระบบสมองกลอัจฉริยะช่วยฝึกกล้ามเนื้อเขนและขาของผู้ป่วย อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดในปัจจุบัน โดยมีแขกผู้มีเกียรติให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมคับคั่ง

แพทย์หญิงกุสุมา คุณาวงษ์กฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบีบีเอช


แพทย์หญิงกุสุมา คุณาวงษ์กฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบีบีเอช กล่าวว่า “การเปิดศูนย์หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู เป็นการต่อยอดและเพิ่มศักยภาพในการบริการให้กับศูนย์กายภาพของโรงพยาบาลบีบีเอช โดยคณะแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศัลยแพทย์โรคกระดูกและข้อ ศัลยแพทย์โรคกระดูกสันหลัง และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมอง นักกายภาพบำบัด พร้อมให้บริการผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวลำบาก เดินเองไม่ได้ หรือมีท่าเดินที่ไม่ถูกต้อง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บ เด็กสมองพิการ หรือผู้ป่วยพากินสัน โดยสามารถประเมินและวางแผนการรักษาให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่สอดคล้อง ตรงกับอาการ มีผลของการรักษาที่ดีขึ้น ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวให้มีความสุข”




โรงพยาบาลบีบีเอช (Better Being Hospital) สุขุมวิท 39 เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูสุขภาพโดยรับรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง
ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคกระดูกและข้อ และโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อผิดปรกติต่างๆ  นวัตกรรมหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู เป็นการนวัตกรรมทางการแพทย์ที่นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์
และระบบสมองกลอัจฉริยะมาใช้ในการช่วยฝึกกล้ามเนื้อเขนและขาของผู้ป่วย โดยที่ผู้ป่วยที่ไม่ต้องออกแรงพยุงตัวเอง ซึ่งสามารถใช้ได้ตั้งแต่ผู้ป่วยที่มีกำลังกล้ามเนื้อเป็นศูนย์จนถึงผู้ป่วยที่ฝึกควบคุมกล้ามเนื้อต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้ใน Robotic Center ของโรงพยาบาลบีบีเอช มีระบบโปรแกรมควบคุมอัจฉริยะ และระบบควบคุมโดยตรงและระบบควบคุมทางอ้อม Active & Passive mode ที่สามารถให้แพทย์และนักกายภาพบำบัดสามารถเลือกใช้ในการฝึกกล้ามเนื้อที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย รวมถึง
มีระบบ Bio Feedback ที่ฝึกประสาทควบคู่กันกับการฝึกกล้ามเนื้อแบบครบวงจร และรายงานผลแบบ real-time. อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่โรงพยาบาลบีบีเอช นำมาใช้ใน Robotic Center ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดในปัจจุบัน มีผลการรักษาที่ดี ผู้ป่วยมีการพัฒนาได้เร็วและต่อเนื่อง ลดการบาดเจ็บในระหว่างการฝึก เป็นความหวังผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตและครอบครัวที่จะฟื้นฟูร่างกายและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขอีกครั้ง


Robotic Center ของโรงพยาบาลบีบีเอช เฟสที่ 1 ประกอบด้วย หุ่นยนต์ฝึกเดิน (Full Gait Training Robot) ที่ช่วยในการฝึกสะโพก เข่า และเท้า และ หุ่นยนต์ฝึกแขนและมือ (Hand and Arm Training Robot) ที่ช่วยในการฝึกอวัยวะท่อนบนได้แก่ ไหล่ ศอก และมือ
หุ่นยนต์ฝึกเดิน (Full Gait Training Robot)สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดิน รวมทั้งผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อและข้อต่างๆ ใช้ในการฝึกการเดิน ฝึกควบคุมกล้ามเนื้อและสั่งการระบบประสาท มีระบบควบคุมอัจฉริยะที่สามารถปรับความเร็วและจังหวะในการเดินให้เหมือนกับผู้ป่วยเดินด้วยตัวเอง ประกอบระบบตอบสนองอัตโนมัติ ชุดพยุงน้ำหนักที่รับน้ำหนักผู้ป่วยได้ถึง 130 กิโลกรัม และลู่เดิน ระบบออกแบบให้สามารถป้องกันอุบัติเหตุขณะฝึกได้เป็นอย่างดี

หุ่นยนต์ฝึกแขนและมือ (Hand and Arm Training Robot) สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาแขน และมือ มีระบบฝึกกล้ามเนื้อแขนท่อนบน ข้อมือและนิ้วมือ มีระบบตอบสนองอัจฉริยะทั้ง 2D และ 3D ช่วยให้การฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ




นอกจากนี้  ศูนย์กายภาพ โรงพยาบาลบีบีเอช ยังมีนวัตกรรมการฟื้นฟูสุขภาพแบบครบวงจรด้วยเครื่องออกซิเจนบำบัด และสระว่ายน้ำเพื่อการฟื้นฟู พร้อมด้วยคณะแพทย์ที่ประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศัลยแพทย์โรคกระดูกและข้อ ศัลยแพทย์โรคกระดูกสันหลัง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมอง รวมถึงทีมงานนักกายภาพบำบัดเครื่องออกซิเจนบำบัด Hyperbaric Oxygen Therapy เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพและผู้ที่ต้องการเติมความสดชื่นให้แก่ร่างกาย มีประโยชน์ในการช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิต เพิ่มออกซิเจนในเนื้อเยื่อ ช่วยให้บาดแผลหายไว รักษาแผลเรื้อรังที่เกิดจากเบาหวาน แผลกดทับ แผลเส้นเลือดตีบตัน และแผลที่เกิดจากการฉายรังสี ได้สระน้ำเพื่อการฟื้นฟู Aquatic Therapy เป็นสระกายภาพบำบัดแบบปรับอุณหภูมิ ที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับการออกกำลังกายและการฝึกกล้ามเนื้อ สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดิน การควบคุมร่างกาย เหมาะสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ ให้ผู้ป่วยมีการพัฒนาทั้งกล้ามเนื้อและระบบประสาทได้อย่างรวดเร็ว
ลดการเกิดอุบัติเหตุในขณะฝึกได้เป็นอย่างดี


ศูนย์กายภาพ โรงพยาบาลบีบีเอช
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลบีบีเอช 087-494-1889 และที่ www.bbhhospital.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น