เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

17 กันยายน 2563

“ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ” คว้ารางวัลดีเด่น “เลิศรัฐ 63”

 

H numbers” นวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเจือปนอาหารฮาลาลแม่นยำช่วยลดค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการก้าวสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) คว้ารางวัลนวัตกรรมการบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น "H numbers” นวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเจือปนอาหารฮาลาลแม่นยำ เพื่ออุตสาหรรมอาหารแห่งอนาคต ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวัตถุเจือปนอาหารฮาลาลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ที่จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายดาย สะดวก รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยสามารถค้นหาผ่านแอปพลิเคชัน “H numbers Application” ตอบโจทย์ผู้ประกอบการและผู้บริโภคอาหารฮาลาลในยุคดิจิตอล


คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบไว้แสดงถึงความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนบนพื้นฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานใรพิธีฯ พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล กล่าวว่า “ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) เคยเข้ารับรางวัลเลิศรัฐบริการภาครัฐดีเด่น ประจำปี 2556 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ มาแล้วจากผลงาน การมาตรฐาน     ฮาลาล HAL-Q” และในปีนี้ยังก้าวสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในการได้รับ รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 ประเภทนวัตกรรมการบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น จากผลงาน “H numbers นวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเจือปนอาหารฮาลาลแม่นยำ เพื่ออุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

H numbersนวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเจือปนอาหารฮาลาลแม่นยำ เพื่ออุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เป็นฐานข้อมูลวัตถุเจือปนอาหารฮาลาลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม เพื่อให้สร้างประโยชน์แด่ผู้ประกอบการสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายการตรวจสอบสถานะฮาลาลของวัตถุเจือปนอาหารบางประเภทในกระบวนการตรวจรับรองฮาลาลได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเตรียมการก่อนการรับรองฮาลาล อาทิ การยืนยันสถานะฮาลาลของแหล่งที่มาของวัตถุดิบหรือวัตถุเจือปนอาหารบางประเภทอีกด้วย ซึ่งวัตถุเจือปนอาหารโดยส่วนใหญ่ผลิตจากธรรมชาติ จากแร่ธาตุและจากการสังเคราะห์ เป็นต้น

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จึงได้วิจัยและพัฒนานวัตกรรม "H numbers” นวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเจือปนอาหารฮาลาลแม่นยำ เพื่ออุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เป็นฐานข้อมูลวัตถุเจือปนอาหาร     ฮาลาลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการและสร้างประโยชน์ในการค้นหาวัตถุเจือปนอาหารของผู้บริโภค 

ซึ่ง H Numbers หรือเลขรหัสสารเคมีฮาลาล ได้ศึกษาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เริ่มต้นตั้งแต่การค้นคว้าเอกสาร ตำราต่างๆ ไปจนถึงการสัมภาษณ์ การตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยแบ่งวัตถุเจือปนเป็น 3 หมวดหมู่ ได้แก่ Halal by Fatwa คือวัตถุดิบสังเคราะห์ทางเคมีหรือสกัดได้จากพืช ที่อนุญาตให้ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลและมีการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรี Halal by Certification เป็นกลุ่มวัตถุดิบที่อาจมีการปนเปื้อนต้องมีการรับรองจากองค์กรศาสนา และการรับรองต้องตรวจสอบได้ว่าบริษัทใดหรือยี่ห้อใดบ้างที่ได้รับการรับรองฮาลาล รวมถึงข้อมูลการผลิต บริษัทที่ผลิต ช่องทางการติดต่อเพื่อนำมาใช้ในการผลิตภาคอุตสาหกรรม Mashbooh กลุ่มที่สถานะยังคลุมเครือเนื่องจากวัตถุดิบอาจได้มาจากกระบวนการผลิตที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการปนเปื้อนด้วยสิ่งต้องห้ามหรือไม่มีการรับรองฮาลาลจากองค์กรศาสนา ไม่แนะนำให้ใช้หรือคำแนะนำวัตถุดิบอื่นๆ ที่ให้ผู้ผลิตใช้ทดแทนได้

โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้พัฒนาต่อยอดเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการและผู้บริโภคอาหารฮาลาลในยุคดิจิตอล เป็นแอปพลิเคชัน H numbers ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะและการรับรองของวัตถุเจือปนอาหารนั้นๆ และรายชื่อเครื่องหมายการค้าของผู้จัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร โดยผู้ประกอบการผลิตอาหารฮาลาลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายในการขอรับรองหรือตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลในการยืนยันสถานะฮาลาลของวัตถุเจือปนอาหารบางรายการ โดย H numbers Application สามารถดาวน์โหลดผ่าน http://h4e.halalthai.com/ ทั้งในระบบ ios และ android โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน กล่าวปิดท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น