เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

18 กันยายน 2564

พม. บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ เร่งช่วยเหลือหญิงชรา อายุ71ปี

ขอฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่ได้ เพราะไม่มีบัตรประชาชน  ที่จังหวัดหนองบัวลำภู 

วันนี้ (18 ก.ย. 64) เวลา 15.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวง พม. เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์กรณีหญิงชรา อายุ 71 ปี ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จึงไม่สามารถขอฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มีฐานะยากจน อาศัยอยู่ในบ้านบ้านไม่มีเลขที่ ปลูกสร้างอยู่ในที่สาธารณะในหมู่บ้านโคกม่วย ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู นั้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าหญิงชราดังกล่าว ไม่ได้ประกอบอาชีพ ไม่มีรายได้ และไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ เพราะไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ปัจจุบันอาศัยอยู่กับหลานสาวและหลานเขย ทั้งสองประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ครอบครัวไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง และไม่มีที่ดินทำกิน รายได้หลักของครอบครัวมาจากการทำงานประกอบชีพรับจ้างทั่วไป มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของหลานสาวและหลานเขย เดือนละ 300 บาท โดยผู้นำชุมชน และชาวบ้านช่วยสร้างบ้าน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ส่วนเรื่องการขอบัตรประจำตัวประชาชนทางผู้นำชุมชนเคยได้ประสานไปที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ประมาณ ปี 2558-2559

นายอนุกูล กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 64 นายประยุร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาและครอบครัว เพื่อสอบถามความต้องการการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด –19โดยหญิงชราดังกล่าว ตอบว่า “ไม่ต้องการรับวัคซีน เพราะกลัววัคซีน กลัวเจ็บ และภูมิต้านทานไม่พอ เพราะแก่แล้ว” ส่วนเรื่อง การขอบัตรประจำตัวประชาชน ทางนายอำเภอแจ้งว่าจะพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินงานช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวง พม. ในเบื้องต้นได้ให้การช่วยเหลือดังนี้

1. เรื่อง การขอรับวัคซีน เมื่อวันที่ 17 ก.ย .64 ได้ประสานขอรับความช่วยเหลือ เรื่อง การขอรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากโรงพยาบาล และประสานนายแพทย์ สสจ. หนองบัวลำภู ให้สามารถฉีดวัคซีนได้ แม้ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดยนายแพทย์ สสจ.ได้มอบหมาย ทีมสาธารณสุขอำเภอเมืองไปดำเนินการ 

2. เรื่อง หลักฐานทางทะเบียนราษฎรสนง.พมจ.หนองบัวลำภู ได้ประสานขอทราบแนวทางจากฝ่ายทะเบียนราษฎร อำเภอเมืองหนองบัวภู เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประสบปัญหาให้มีบัตรประจำตัวประชาชน และสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ 

3. เรื่อง ปัญหาด้านรายได้ สนง.พมจ.หนองบัวลำภู ได้พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท นอกจากนี้ได้เตรียมแผนการช่วยเหลือโดยร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพ เรื่อง การดำเนินการจัดทำหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ร่วมกับนายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
ฝ่ายทะเบียนราษฎร สสจ.หนองบัวลำภู ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู กำนันตำบลบ้านพร้าว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านโคกม่วย และเจ้าหน้าที่ พมจ.หนองบัวลำภู ในวันที่ 20 ก.ย. 64 พร้อมทั้งประสานส่งข้อมูลให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อพิจารณาขอรับความช่วยเหลือเรื่อง เครื่องอุปโภค บริโภค
มอบให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมดังกล่าวต่อไป

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า หากกลุ่มเปราะบางและประชาชนประสบปัญหาทางสังคมและได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของโควิด-19 สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ 1) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการ 24 ชั่วโมง 2) สายด่วนคนพิการ โทร. 1479 บริการ 24 ชั่วโมง และ 3) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่

นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวง พม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น