เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

27 กันยายน 2564

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา จับมือ ปลัดพม.ลงพื้นที่ ลำพูน ลำปาง และตาก

มอบหน้ากากอนามัยให้กลุ่มเปราะบางและเด็กป้องกันโควิด-19 พร้อมมอบถุงยังชีพ
และเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือชาวบ้านเดือดร้อนจากน้ำท่วมใน 3 อำเภอ จ.ลำปาง 

วันนี้ (27 ก.ย. 64) นางพัชรี  อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผล
กระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและ
มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น กระทรวง พม. จึงมีความห่วงใยกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ผู้ป่วยติดเตียง พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว และผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้ ในเบื้องต้น จึงจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  

ซึ่งวานนี้ (26 ก.ย. 64) นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมด้วยตน และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ได้บูรณาการร่วมกันลงพื้นที่จังหวัดลำพูน  ลำปาง และตาก เพื่อมอบหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ใหญ่ จังหวัดละ  10,000 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 30,000 ชิ้น  และหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก จังหวัดละ 2,000 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 6,000 ชิ้น ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อส่งต่อให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกทั้งได้มอบนมผงสำหรับเด็ก "พม. ปันสุข"  เพื่อนำไปช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ขาดแคลน โดยเฉพาะครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว ทั้งนี้ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่จะช่วยแจกจ่ายอย่างทั่วถึงต่อไป  
นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็น จำนวน 500 ชุด ให้ผู้ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเถิน สบปราบ และแม่พริก ณ ศาลาการเปรียญ วัดแม่ปะดอย อำเภอเถิน รวบทั้งได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 10 รายๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท ทั้งนี้ หากกลุ่มเปราะบางและประชาชนประสบปัญหาทางสังคมและได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของโควิด-19 สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการ 24 ชั่วโมง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และ อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)ในพื้นที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น