เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

12 ตุลาคม 2564

รมว.พม.แนะทางออกสังคมไทย ร่วมดึงทุกภาคส่วนสร้างคนดี คนเก่ง ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม


วันนี้ (11 ต.ค. 64) เวลา 15.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวปิดการเสวนาเรื่อง “ทางออกสังคมไทย คนไทยต้องคิดบวก” ภายในงาน “เสริมพลังสังคม ด้วยพลังคิดบวก” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ 1) นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2) อาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ 3) นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และอดีตอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. ซึ่งมีนายแทนคุณ จิตต์อิสระ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ดำเนินรายการ อีกทั้งมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างพลังคิดบวกร่วมกันในการพัฒนาสังคม ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม.
นายจุติ กล่าวว่า ตนขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมให้ทิศทางและอาหารสมองในวันนี้ อยากให้ทุกท่านมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านแนะนำ เราได้เริ่มทำมาบ้างแล้ว ทั้งนี้ กระทรวง พม. จะดำเนินโครงการคนไทยคิดบวก โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม นอกจากนี้ ตนได้มอบนโยบายให้สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ในภาคส่วนต่างๆ ทั้งนี้ จากสถานการณ์โควิด – 19 ทำให้หลายอย่างในสังคมไม่เหมือนเดิม ซึ่งเราต้องมีทักษะประสบการณ์เพิ่มเติม

ทั้งหมดนี้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวง พม. ทั้ง 4 กระทรวง จะร่วมกันสร้างคนดีและคนเก่ง โดยทำงานแบบบูรณาการ
ในอนาคตเราจะต้องทำงานร่วมกับทุกท่านในวันนี้ ตนเชื่อว่าเราต้องการความหลากหลายและความหลากหลายจะเป็นจุดแข็ง ทั้งนี้ อาสาสมัครด้านต่างๆ จะต้องเติมทักษะในทุกมิติ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และจะได้นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม กระทรวง พม.จะไม่สามารถทำงานสำเร็จได้ ถ้าขาดภาคีเครือข่ายและอาสาสมัคร ซึ่งเราทำงานคนเดียวจะไม่มีทางสำเร็จและเราต้องพร้อมที่จะแชร์ความสำเร็จกับผู้ร่วมงานของเราด้วย

 รมว.พม.แนะทางออกสังคมไทย https://youtu.be/Em1DTj4y-Y4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น