เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

20 ตุลาคม 2564

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือเชฟจากร้านอาหารชื่อดัง

ฟู๊ดดี้นักกินรุ่นใหม่ ภายใต้แคมเปญ
Thai Dishcovery : New Thai Dish for New Gen

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือเชฟจากร้านอาหารชื่อดัง ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสรรค์เมนู 20 อาหารไทยโบราณ เพื่อฟู๊ดดี้นักกินรุ่นใหม่ ภายใต้แคมเปญ Thai Dishcovery : New Thai Dish for New Gen

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือร้านอาหารชื่อดังของคนรุ่นใหม่ ร่วมกับเชฟจากร้านอาหารชื่อดังกว่า 28 ร้าน ได้แก่ ร้าน Greyhound cafe ร้าน Audrey ร้าน On the Table , Tokyo Cafe ร้านแหลมเจริญ ซีฟู้ด ร้าน Sood Kua by Supanniga / สุดคั่ว by สุพรรณิการ์ ร้านบ้านหญิง ร้านแก้วแกงใต้ KAEW KANG TAI ร้านไทยนิยม ร้านหลงโถวคาเฟ่  ร้านแสนสําราญที่แสนแสบ ร้าน Ari Café & Bistro ร้าน Club Anda ร้าน My dining chef  ร้าน Whispering Cafe ร้าน Lamour cafe ร้าน Wild Coffee & Bistro ร้านทองหยิบทองหยอด ร้านน้องโจ๊ก ร้านคาราเมล ร้านเขาทองเทอเรสต์ ร้านแลเลกริล ร้านเสน่ห์ย่า ร้านอาหารญี่ปุ่นโทบิโกะ ร้านอาหารอัญชลี ร้านหนํา ร้านอาหารชายทะเล ร้านตะโกลา ร้านอรุณดิน่า และ เว็บไซต์ไทยดิชคัฟเวอรี่ด็อทคอม เปิดตัวโครงการ “Thai Dishcovery : New Thai Dish for New Gen” นําเสนอ 20 เมนูอาหารไทยตํารับโบราณที่ได้รับการสร้างสรรค์ใหม่ โดยเชฟคนรุ่นใหม่ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอาหารไทยโบราณ โดยมี Robinhood foodpanda ร่วมส่งต่อความอร่อยของเมนูอาหารไทย “Thai Dishcovery ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ลิ้มลอง“อาหารไทย หนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ แขกใครมาเยือนก็ติดในในรสชาติ จนได้รับการจัดอันดับ ว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่อร่อยติดอันดับโลก เรามีเรื่องเล่า ตํารับสํารับอาหารมากมาย แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่  ซึ่งล้วนแล้วแต่สั่งสมประสบการณ์ถ่ายทอดรสมือ และสูตรเด็ดเคล็ดลับจากรุ่นสู่

รุ่น บ้างก็เป็นเป็นอาหารที่แสดงถึงภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น ท้ังการเลือกใช้วัตถุดิบ ขั้นตอนการปรุงอาหารที่พิถีพิถัน บ้างก็นําวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาผสมผสาน ออกมาเป็นเมนูใหม่ที่มี รสอร่อยเป็นเอกลักษณ์ และในปี 2564 นี้ ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีความประสงค์ที่จะยกระดับอาหาร ไทย ให้มีความทันสมัย เหมาะแก่คนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น ภายใต้โครงการ Thai Dishcovery : New Dish for New Gen ที่ได้รับ ความร่วมมือกับเชฟจากร้านอาหารชื่อดัง ที่กําลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ นํา 20 เมนูอาหารไทย ด้ังเดิม คือ เถ้าคั่วสงขลา จอแหร้ง หมูย่างเมืองตรัง น้ำพริกกากหมูหมูฮ้อง

ไก่กอและ ช่อม่วง หมูโสร่ง ม้าฮ่อ แสร้งว่า แกงเผ็ด(ฉู่ฉี่) ข้าวยํา เมี่ยงคํา หมี่ฮกเกี้ยน โอวต้าว ข้าวหลาม ข้าวต้มมัด ขนมฝรั่งกุฎีจีน (ขนมไข่) ขนมหม้อแกง กาละแม กระยาสารท และมังคุดคัด มาสร้างสรรค์เป็นเมนูใหม่ พัฒนารูปลักษณ์ รูปแบบการนําเสนอ และรสชาติให้ตอบโจทย์ของกระแสทางวัฒนธรรม ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ยังคงไว้ซึ่งความอร่อยแบบไทยดั้งเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

น้ำมะปี๊ดโซดาคุณชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้ นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริม วัฒนธรรม และที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในปี 2564 นี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีความตั้งใจที่จะนํา เมนูอาหารไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และเมนูไทยดั้งเดิมที่หารับประทานได้ยากใน ปัจจุบัน ทั้งสิ้น20 รายการ อาทิ ข้าวยํา ข้าวหลาม เมี่ยงคํา กระยาสารท มังคุดคัด สร้างสรรค์เป็นเมนูใหม่ เพื่อให้เข้ากับกลุ่ม คนรุ่นใหม่ สืบเนื่องจากทางกรม ฯ ได้เล็งเห็นถึงกระแสวัฒนธรรมการบริโภคน้ันได้เปลี่ยนแปลงไป การสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมให้ คงอยู่อย่างยั่งยืนน้ัน จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าของมรดก ได้เห็นคุณค่า มีความรู้สึกหวงแหน อยากที่จะอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยสืบไป ทางกรม ฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจจัดส่งอาหารประเภทเดลิเวอรี่ จัดส่งบริการอาหาร จากห้องครัวส่งตรงถึงบ้านซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนทํางานอยู่กับบ้าน และหันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ผมเชื่อมั่นว่าโครงการไทยดิชคัฟเวอรี่ (Thai Dishcovery) เป็นมิติใหม่ของการสร้างสรรค์ และยกระดับวงการอาหารไทยให้มีความร่วมสมัย และเป็นจุดเริ่มต้นอันสําคัญที่จะผลักดัน และสร้างโอกาสการเข้าถึงให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมรับประทานอาหาร ต่างประเทศ ให้หันกลับมารับประทานอาหารไทยมากยิ่งขึ้น เพราะคือ  “อาหารไทยที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่”  

นางนันทิยา นาควัชระ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ Foodpanda Thailand กล่าวว่า “foodpanda ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้โอกาส foodpanda ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Thai Dishcovery ในฐานะ ที่เราเป็นผู้นําด้านการให้บริการสั่งซื้อและจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ ผ่านแอปพลิเคชันในภูมิภาคเอเชียและดําเนินธุรกิจในประเทศไทย มากว่า 9 ปี foodpanda มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมอาหารไทย  เราจึงขอสนับสนุนแคมเปญนี้อย่างเต็มความสามารถ โดยใช้เทคโนโลยีและบริการของเราช่วยโปรโมทอาหารไทยในกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ เพื่อตอบเป้าหมาย แคมเปญ Thai Dishcovery : New Thai Dish for New Gen” โดยขอมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าใหม่ของ foodpanda เมื่อสั่งอาหารเมนู Thai Dishcovery จะได้รับส่วนลด 100 บาท จํานวน 1 ครั้ง เพียงกรอกโค้ด DISHNEW21 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564

คุณวัชรพงษ์ พจนีย์นนท์  Head of food ผู้พัฒนาและให้บริการ “โรบินฮู้ด” แพลตฟอร์ม ฟู้ดดิลิเวอรี กล่าวว่า เพราะอาหารหนึ่งจานมีเรื่องราวมากมายซ่อนอยู่ โรบินฮู้ดได้เล็งเห็นถึงโอกาสอันดี ในการได้เป็นส่วน หนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุนร้านค้าร้านอาหาร ให้นําเอามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดั้งเดิม มาต่อยอดความอร่อย มีความร่วม สมัย เป็นที่รู้จัก และถูกใจไลฟสไตล์คนรุ่นใหม่ เราต้องการให้ลูกค้าเดลิเวอรี่ของเรามีความสุขจากการได้รับประทานอาหารอร่อยที่ มีคุณภาพ เทียบเท่ากับการรับประทานอาหารท่ีร้าน สําหรับผู้ท่ีหลงรักการรับประทานอาหารไทย หรือต้องการสัมผัสประสบการณ์ ความอร่อยถึงที่บ้าน สามารถส่ังหลากหลายเมนูอร่อยได้ที่ แอปพลิเคชั่น Robinhood พร้อมโปรโมชันพิเศษจากร้านอาหารท่ีเข้า ร่วมโครงการอีกด้วย โรบินฮู้ดตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงยืดเยื้อ เราพร้อมยืนหยัดเป็นตัวกลาง สนับสนุนร้านค้าโดยเฉพาะร้านเล็ก ๆ ด้วยการยึดม่ันในหลักการของแพลตฟอร์มที่ไม่เก็บค่า GP มงุ่ ช่วยลดต้นทุนในการทําธุรกิจ เพื่อให้ร้านค้าพอมีแรงที่จะฮึดสู้พยุงกิจการให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ และเพื่อให้การช่วยเหลือมีพลังมากขึ้น

ข้าวยำดอกไม้ใบไม้ในสวน(whispering cafe)

ข้าวยำทอด (แก้วแกงใต้)

น้ำพริกกากหมูพริกไทยอ่อน(แสนสำราญที่แสนแสบ)

แสร้งว่ายำไข่เต่ามังคุด

ข้าวผัดหมูฮ้องซอสคาราเมล(ari cafe& bistro)

หมูทอดสุดคั่วราดซอสฉู่ฉี่ไข่เค้มแดง(soodkua by supanniga)

คุณจิราพร ถนอมกิตติ Senior Marketing Strategy and Analysis กล่าวว่า “หนึ่งในความสุขของการท่องเที่ยว นอกจากไปสัมผัสความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว เรื่องของอาหารการกินก็มีส่วนสําคัญไม่แพ้กัน สายการบินไทยสมายล์ ขอเชิญนักท่องเที่ยวสายกินทุกท่าน ร่วมเดินทางตามล่าของอร่อย เมนู Thai Dishcovery ในเส้นทางเชียงใหม่ และกระบี่ ลิ้มรสความ อร่อยของอาหารไทยรูปแบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ  นอกจากสิทธิพิเศษ (WE Privilege) และบัตรโดยสาร ราคาพิเศษแล้ว สายการบินไทยสมายล์ สนับสนุนโครงการโดยการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์บนเครื่องบินทุกเส้นทาง ภายในประเทศ กระตุ้นการรับรู้โครงการฯ  และสร้างบรรยากาศประสบการณ์แห่งรอยยิ้มให้กับกลุ่มผู้โดยสารโดยตรง พิเศษสําหรับผู้โดยสารสายการบินไทยสมายล์และการบินไทย รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพียงแสดงบอร์ดดิงพาส ณ ร้านค้าที่ร่วมโครงการ ตลอดระยะเวลาโครงการ สําหรับผู้ที่สนใจอยากเดินทางตามรอย สามารถติดตามข่าวสาร หรือโปรโมชั่นพิเศษได้ที่  www.thaismileair.com


นายธนพล ชีวรัตนพร กรรมการ ผู้จัดการบริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จํากัด กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยมอยู่แล้ว การจัดทําเป็นเส้นทางสายกิน จะเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่อยากออกเดินทาง มากยิ่งขึ้น การนําเมนูอาหารไทยมาสร้างสรรค์ใหม่ เป็นเมนู Thai Dishcovery นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหาร และวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้กับผู้ประกอบการได้เกิดการพัฒนา ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย และทางบริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จํากัด ได้มอบโปรโมชั่นให้กับลูกค้าโครงการ Thai Dishcovery ซื้อแพ็กเกจการท่องเที่ยวเส้นทางสายกิน กินพุงแตก ที่จังหวัดเชียงใหม่ และกระบี่แล้ว ราคารวมที่พักและบัตรโดยสารสายการบินราคาพิเศษ จะได้รับบัตรกํานัล รับประทานอาหารเมนู Thai Dishcovery ฟรี จํานวน 3 เมนู เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางตามรอยสัมผัสความอร่อยของอาหาร ไทยในรูปแบบใหม่

ยูกิกาละแม

ข้าวหลามสามหน้า (whispering cafe)

ยูกิกาละแม(Club Anda)

นายอธิป บุญญนันท์กิจ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสที. เดอลุกซ์ทัวร์ กล่าวว่า เทรนด์การท่องเที่ยวสายกินเป็นวิถีใหม่ ที่จะให้เหล่านักชิมได้ตามรอยร้านอร่อย ร้านดัง ร้านท้องถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ คนรุ่นใหม่นิยมการรับข้อมูลข่าวสารผ่านทาง สื่อออนไลน์ และโครงการ Thai Dishcovery ได้สร้างแปลกใหม่ให้กับวงการอาหารไทย การนําเมนูที่คุ้นหน้า คุ้นลิ้น หรือเมนูที่ หาทานได้ยาก มาจับแปลงโฉมเสียใหม่ ทําให้มีความน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น 

เอสที. เดอลุกซ์ทัวร์ มีความยินดีที่จะแนะนํา เมนูอาหารไทยที่สร้างสรรค์ใหม่เหล่านี้ให้กับกลุ่มลูกค้า ที่ซื้อแพ็คเกจไปท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆ ที่ร้านค้าในโครงการตั้งอยู่ พร้อมทั้งจัดทําแพ็คเกจพิเศษ ลิ้มรสเมนูอาหาร Thai Dishcovery  ฝีมือเชฟรางวัลมิชลิน “เดวิด ทอมป์สัน”  ณ ร้านอรุณดิน่า โรงแรมเดอะ ทับแขก บูทีค รีสอร์ท พร้อมรับบัตรกํานัล 500 บาท เพื่อไปอิ่มอร่อยเมนูอื่นๆ เพิ่มเติม

นาง ภัธฒณี สถิติรัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จํากัด กล่าวว่า เพราะร้านอาหาร ไม่ใช่เป็นแค่เพียงสถานที่ที่เราจะแวะไปเยือนให้อิ่มท้องอย่างเดียวอีกต่อไป ร้านอาหารกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวยุคใหม่ให้ความสนใจ อาหารไทยแบบฉบับดั้งเดิมนั้น มีชื่อเสียงด้านรสชาติอยู่แล้ว แต่การนําอาหารไทยมาใส่ความคิดสร้างสรรค์ ดัดแปลงให้เข้ากับ ยุคสมัย นั้นตอบโจทย์ไลฟสไตล์นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี นับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารไทยมากยิ่งขึ้น และยิ่งด้วยเมนูใหม่ ต่าง ๆ เหล่านี้ได้ไปปรากฎตามร้านอาหาร ในจังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างจังหวัดกระบี่ นับเป็นโอกาสอันดีที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสลิ้มลอง 

ทาง บริษัท เทล ออฟ เอเชีย จํากัด ได้จัดทําเส้นทางท่องเที่ยวสายกิน นําร้าน และเมนู Thai Dishcovery จัดเป็นแพ็คเกจราคาพิเศษ รวมราคาบัตรโดยสารสายการบิน และโรงแรมที่พัก พร้อมมอบบัตรรับประทานอาหารเมนูใหม่ จํานวน 3 ใบ ต่อการซื้อหนึ่งแพ็คเกจให้เหล่านักชิมรุ่นใหม่ได้ไปตระเวนสัมผัสลิ้มลอง

คุณ อนิวรรณ อรุโณรัตน์ ผู้สร้างสรรค์ โครงการ Thai Dishcovery ให้ข้อมูลเสริมว่า โครงการ Thai Dishcovery ได้เชิญ เชฟที่มีชื่อเสียง อย่างเชฟเดวิด ทอมป์สันที่การันตีความอร่อยด้วยรางวัลมิชลินสตาร์ สร้างสรรค์เมนูจากมังคุดคัด และกระยาสารท พร้อมเสิร์ฟความอร่อยที่ ห้องอาหารอรุณดิน่า โรงแรม เดอะ ทับแขก บูทีค รีสอร์ท, เชฟจาก My Dinning Chef ที่รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทําอาหารที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ มาสร้างสรรค์อาหารไทยในรูปแบบ Fine dining สําหรับ โครงการ Thai Dishcovery โดยเฉพาะ สามารถสํารองที่นั่งได้ที่ 093-656-1744 และเชฟจากร้านอาหารที่ได้รับความนิยมจาก กลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมกว่า 28 ร้าน เปิดขายเมนู Thai Dishcovery

สําหรับผู้ที่สนใจสามารถอิ่มอร่อยที่ร้าน หรือสั่งกลับมา รับประทานที่บ้านได้ตั้งแต่วันนี้
ถึงเดือนธันวาคม 2564 

สามารถติดตามตัวอย่างการปรุงอาหารไทยรูปแบบใหม่ผ่านช่องทาง ออนไลน์ ได้ที่ www.Thaidishcovery.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น