เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

08 มีนาคม 2565

วศิน วรรณพฤกษ์ เข้ารับรางวัล”หงส์ทอง”คนไทยตัวอย่าง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565

วศิน วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงถูกเสนอชื่อและได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลคนไทยตัวอย่าง สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในโครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี ต้นแบบคนดี ภายใต้แนวคิดสืบสานพระราชปณิธานทำหน้าที่ด้วยความสุจริตใจ รับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2565 นี้จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)โดยมี ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรี เป็นประธานที่ปรึกษาอำนวยการโครงการ 

พลตรี ม.ร.ว.วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ เป็นประธานมอบรางวัล “คนไทยตัวอย่าง” รางวัลแห่งเกียรติยศ “หงส์ทอง” ครั้งที่ 9 ใน โครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2565 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต วันที่ 6 มีนาคม 2565 

โครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี "ต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี" จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 9 เพื่อส่งเสริมการทำความดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นรางวัลที่มอบแก่บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างเต็มภาคภูมิ มีความประพฤติปฏิบัติชอบตามวัฒนธรรมอันดีงาม สร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้แก่สังคม สมควรได้รับการยกย่องและเป็นกำลังใจในการทำความดีเพื่อสังคมต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น