เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

27 มิถุนายน 2565

2 นักออกแบบมือรางวัล เตรียมปั้น10 นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการออกแบบ

พร้อมผลักดันมหาวิทยาลัยศิลปากร สู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบล้ำยุค

สร้างความตื่นเต้นให้กับแวดวงการศึกษาระดับปริญญาโทของไทยอีกครั้ง หลังจากคณะมัณฑนศิลป์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดตัว 2 นักออกแบบไทยเจ้าของรางวัลระดับโลก ได้แก่ อ.ดร.ขจรศักต์ นาคปาน และ ผศ.ดร.โกเมศ กาญจนพายัพ ที่มาร่วมเสริมทัพความแข็งแกร่งในฐานะอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (Master of Fine Arts Program in Design) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้ทักษะด้านการออกแบบที่ก้าวล้ำทันสมัย ผ่านกระบวนการค้นคว้าวิจัย การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการออกแบบเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แนวคิดกลับในการออกแบบ  การออกแบบข้ามทุนทางวัฒนธรรม ตลอดจนการสร้างผู้ประกอบการด้านการออกแบบที่มีคุณภาพ 

ผศ.ดร.โกเมศ กาญจนพายัพ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Virtual Reality (VR) และ Digital Sculpting เจ้าของรางวัล Best of Show จากเวที Virtually Tilted Awards 2019 (อเมริกา) รางวัล Excellence Awards จาก Asia Graph 2021 (ญี่ปุ่น) และรางวัลเหรียญทองแดง Superior Culture-Annual Painting Competition 2022 (ฮ่องกง) ในฐานะดุษฎีบัณฑิต สาขาการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร บอกเล่าถึงความประทับใจหลังจากผ่านการสอบคัดเลือกและได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณาจารย์ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 

 “ก่อนจะมาเป็นอาจารย์ให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร ผมเคยเป็นหัวหน้าทีม CG ภาพยนตร์เรื่อง “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ทำให้ผมมีโอกาสได้รู้จักคนในวงการภาพยนตร์ที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์โจ้ (ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน) เลยตัดสินใจเรียนปริญญาเอกหลักสูตรการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพราะพิจารณาจากรายชื่อของอาจารย์และดุษฎีนิพนธ์ของรุ่นพี่ ผมชอบตรงที่อาจารย์แต่ละท่านมีความสามารถในการดึงศักยภาพของนักศึกษา รวมถึงพัฒนาจุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็ง จะเห็นได้จากผลงานของนักศึกษาแต่ละคนที่มีความโดดเด่น ขณะเดียวกันผลงานก็มีเอกลักษณ์และสะท้อนมุมมองความคิดที่แตกต่างได้อย่างน่าสนใจ

“ในฐานะอาจารย์ประจำหลักสูตรผมมองว่า ดิจิทัลเทคโนโลยีมีความสำคัญกับการออกแบบเป็นอย่างมาก รวมถึงการวิจัยที่จะส่งเสริมให้นักออกแบบมีความโดดเด่น แตกต่าง และส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขัน อีกทั้งรายวิชาที่มหาวิทยาลัยนำมาเปิดสอนก็ถือว่าตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วน โดยผมรับผิดชอบสอน 3 วิชา คือการสร้างวัตถุในโลกดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Digital Reality Creation for Creative Economy) ดิจิทัลเทคโนโลยีและการ

ออกแบบ (Digital Technology and Design) และกระบวนการคิดเชิงออกแบบสื่อดิจิทัล (Digital Media Design Thinking) จุดเด่นอีกอย่างของหลักสูตรนี้คือ มีวิชาเลือกให้เรียนเยอะมากและสามารถเรียนเพิ่มได้ตามต้องการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นศิลปิน นักออกแบบ อาร์ตไดเร็กเตอร์ หรือคนที่สนใจการออกแบบและอยากพัฒนาผลงานของตัวเองให้มีความแข็งแรงมากขึ้น ผมเชื่อว่าหลักสูตรนี้ตอบโจทย์คุณมากครับ”

สอดคล้องกับมุมมองของ อ.ดร.ขจรศักต์ นาคปาน ดีไซเนอร์และนักออกแบบชื่อดังที่คว่ำหวอดอยู่ในวงการมากว่า 20 ปี เจ้าของรางวัล A’ Design Award Winner สาขา Textile, Fabric, Textures, Patterns and Cloth Design Category in2022 (อิตาลี) รางวัลชนะเลิศนักวิจัยหน้าใหม่ Emerging Scholar Award 2022 จาก University of Illinois Research Park (อเมริกา) และรางวัลนักประดิษฐ์คิดค้น (ระดับดี) สาขาปรัชญาจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรและประเทศไทยได้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก จากผลงานนวัตกรรมการใช้ดินสังเคราะห์เมลานินในฐานะวัสดุสิ่งทอทดแทนเพื่อสร้างสรรค์เครื่องนุ่งห่มแห่งอนาคต


“จุดเด่นของการเรียนปริญญาโทหลักสูตรนี้คือ การรวมตัวกันของคณาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหลายด้าน ทั้ง แนวความคิดการออกแบบในศตวรรษที่ 21 สุนทรียศาสตร์ การออกแบบเครื่องประดับ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมพื้นถิ่น กราฟิกดีไซน์ Virtual Reality และ Digital Art นอกจากนี้ ยังมีวิชาเลือกที่คุณสามารถเลือกเรียนได้อย่างอิสระในแบบ Unlimited เปรียบเสมือนคุณเข้าไปในดีพาร์ทเมนสโตร์แล้วเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้เลย เพื่อเติมเต็มชีวิตคุณให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้ นี่คือจุดแข็งของหลักสูตรนี้ ในฐานะอาจารย์ผมจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการประกวดผลงานศิลปะทั้งระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนและเสนอแนะให้กับนักศึกษาได้ค้นพบศักยภาพของตัวเอง และขับเคลื่อนความฝันของการสร้างสรรค์งานออกแบบให้เป็นจริง 

“ศิลปากรทำให้ผมค้นพบเส้นทางสู่ความสำเร็จรูปแบบใหม่ในชีวิต เหมือนเราได้ขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์จนนำไปสู่ความกล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุน และผลักดันผลงานสู่เวทีการประกวดต่าง ๆ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยส่งผลงานเข้าประกวดเลยสักครั้ง กระทั่งได้มาศึกษาหลักสูตรวิชาการออกแบบของที่นี่ ทำให้ผมค้นพบว่า ยังมีเวทีระดับโลกอีกมากที่เปิดกว้างสำหรับนักออกแบบนวัตกรรมแฟชั่น 

“การเรียนเปรียบเสมือนกำไรสมองของชีวิตมากกว่าแค่ได้รับวุฒิการศึกษา แม้เราจะลงทุนกับค่าใช้จ่ายในการศึกษา แต่สิ่งที่ได้รับคุ้มค่ากว่านั้นมาก ทั้งในแง่ของรางวัล เกียรติยศ เหมือนเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและมหาวิทยาลัยศิลปากรไปพร้อมกัน ส่วนตัวผมมองว่า ทุกคนมีความคิดที่แตกต่าง แต่ความกล้าที่จะคิดในมุมมองย้อนกลับหรือแตกต่าง จึงอยากเชิญชวนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ขอแค่คุณพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ กล้าที่จะค้นหาแนวความคิดในตัวคุณ สุดท้ายแล้วคุณจะค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณ มาร่วมกันขับเคลื่อนวงการออกแบบไทยด้วยแนวความคิดการสร้างสรรค์ของคุณ”

สำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ที่อยากค้นพบศักยภาพ ท้าทายความสามารถ และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการศึกษาระดับปริญญาโท รวมถึงอยากประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับนักออกแบบชื่อดังทั้ง 2 ท่าน มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทโครงการพิเศษ (รอบพิเศษ) ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิ.ย. 2565 (รับจำนวน 10 คน) สอบคัดเลือกวันที่ 2 ก.ค. 65 โดยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา แบ่งออกเป็น 

• นักศึกษาไทย ภาคการศึกษาละ 70,000 บาท (จำนวน 4 ภาคฯ รวมระยะเวลา 2 ปี)

• นักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท (จำนวน 4 ภาคฯ รวมระยะเวลา 2 ปี)

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดสาขาวิชา และสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2565 และสมัครได้ที่ >> https://bit.ly/3HJJM8H หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว โทรศัพท์: 081-269-2697 อีเมล์ : chaetnalao_a@su.ac.th 

• นางสาวกันต์กนิษฐ์ คุ้มบัว โทรศัพท์ 02-221-5874 อีเมล์ : kankanit_m@hotmail.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น