เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

01 กรกฎาคม 2565

ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ 9 เครือข่ายคุณธรรมพระนครศรีอยุธยา

จัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมพระนครศรีอยุธยา ชม แชร์ เชียร์ ผลสำเร็จการขับเคลื่อน จังหวัดคุณธรรม 3 ปี 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และองค์กรเครือข่ายทางสังคม 9 เครือข่าย จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “3 ปีแห่งความสำเร็จ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม : ชาวอยุธยา มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ในรูปแบบไฮบริดออนไลน์  ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2565 ณ ชั้น ๒ The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานความสำเร็จขององค์กรเครือข่ายคุณธรรม การประกาศยกย่องบุคคล องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม และการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานขององค์กรเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมี  นางสาวนุชนาถ  ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดงาน  และบรรยายพิเศษ“การขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที “3 ปีชาวอยุธยาได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม” และการนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ 9 เครือข่าย การจัดแสดงนิทรรศการการส่งเสริมคุณธรรม “ตลาดนัดคุณธรรม” ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า 40 บูธ ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน นางสาวนุชนาถ  ประทีปธีรานันต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ผลสำเร็จจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมของหน่วยงานทุกภาคส่วนต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องตั้งปี 2563  ทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการประกาศยกย่องจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นจังหวัดที่มีกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมโดดเด่น ประจำปี 2564 เป็น 1 ใน 5 จังหวัดทั่วประเทศหากทุกหน่วยงานได้นำเอาประสบการณ์ความรู้ ความสำเร็จขององค์กร ชุมชนเหล่านี้ไปขยายผลให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเป็นเมืองที่น่าเที่ยว น่าอยู่ เป็นสังคมแห่งความสันติสุขสืบต่อไปถึงลูกหลานของเรา

ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  กล่าวว่า หัวใจของการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม เริ่มต้นจากศูนย์กลางที่ครอบครัวพลังบวก เชื่อมโยงกับชุมชนหรือมิติทางศาสนา เกิดการ บ่มเพาะในสถานศึกษา และสถานที่ทำงานซึ่งเป็นระบบนิเวศมนุษย์ที่ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมของคนในสังคม “สมัชชาคุณธรรม” 

จึงทำให้เกิดการเชื่อมโยง เสริมพลังการขับเคลื่อนคุณธรรมของคนทั้งในชุมชน องค์กร เครือข่ายทางสังคม ขับเคลื่อนเป็นจังหวัดคุณธรรมเพื่อส่งเสริมการทำความดี ทำให้ “คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม” ให้เกิดตัวอย่างที่ดี สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ ให้เกิดการ “โชว์-แชร์-เชื่อม” นำสิ่งที่ดีมาขยายผลในสังคมนั่นเองไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น