เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

05 กันยายน 2565

โครงการต้นแบบแหล่งน้ำพุร้อนของประเทศไทย

เมื่อวันนี้ (4 กันยายน 2565) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท.

นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน ศ.ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมการตลาด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ณ น้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้  เพื่อพัฒนาโครงการต้นแบบแหล่งน้ำพุร้อนของประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ สามารถใช้น้าพุร้อนในการบำบัดรักษา ส่งเสริมสุขภาพและการผ่อนคลาย รวมถึงให้เป็นสถานที่ศึกษาได้รับความรู้จากธรณีวิทยาพิเศษ และชูผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้เกิดเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ถือได้ว่าเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่กิจการน้าพุร้อน และชุมชนในอำเภอแม่ออน อีกทั้ง ต่อยอดธุรกิจให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวในกลุ่ม Health & Wellness รวมถึงพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวในทุกระดับ/ทุกกลุ่ม ในระดับมาตรฐานสากล

#น้ำพุร้อนสันกำแพง

#Health&Wellness

#Amazingยิ่งกว่าเดิม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น