เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

02 ตุลาคม 2565

MBK SPIRIT อาสาสร้างสุขสู่ชุมชน จัดงานตลาดนัดวัยเรียนสานฝันสู่อาชีพ

สนับสนุนพื้นที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ต่อยอดการเรียนรู้คู่ประสบการณ์สู่ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 

สานต่อโครงการ MBK SPIRIT อาสาสร้างสุขสู่ชุมชน นำพนักงานจิตอาสา MBK SPIRIT ลงพื้นที่ชุมชนและโรงเรียนในเขตปทุมวัน จัดกิจกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนและสังคม อย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาทุกปี ปีละ 4 ครั้ง ล่าสุดในไตรมาสนี้ เอ็ม บี เค จัดงาน ตลาดนัดวัยเรียน สานฝันสู่อาชีพ ที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตปทุมวัน นำผลงานฝีมือมาวางจำหน่าย เปิดโลกประสบการณ์สร้างอาชีพผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดบรมนิวาส โรงเรียนวัดชัยมงคล โรงเรียนวัดสระบัว โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ โรงเรียนวัดดวงแข โรงเรียนสวนลุมพินี และได้รับเกียรติจาก นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ร่วมให้กำลังใจและชื่นชมผลงานฝีมือของเด็กไทย

 ภายในงาน เด็ก ๆ ร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม ของกินของใช้มากมาย อาทิ ผ้าเช็ดหน้ามัดย้อม สบู่แฮนด์เมด พวงกุญแจปรับอากาศ ขนม เบเกอรี อาหาร และ เครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังมีการแสดงทักษะทางวิชาการสาธิตวิธีการทำ สบู่แฮนด์เมด จากโรงเรียนวัดบรมนิวาส สาธิตการทำม๊อคเทลผลไม้ จากโรงเรียนวัดชัยมงคล และการสาธิตรองเท้าแตะแปลงโฉมกับศิลปะเคดูพาจ จากโรงเรียนวัดสระบัว รวมทั้งการแสดงความสามารถทางดนตรีและวัฒนธรรมไทยบนเวที อาทิ การแสดงคีตะมวยไทยจากโรงเรียนวัดบรมนิวาส การแสดง Cover Dance จากโรงเรียนวัดชัยมงคล เป็นต้น


นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็ม บี เค ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการพัฒนาสังคมและดูแลชุมชนโดยรอบ ภายใต้โครงการ MBK SPIRIT อาสาสร้างสุขสู่ชุมชน ซึ่งจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในทุก ๆ ไตรมาสครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี โดยการจัดงาน ตลาดนัดวัยเรียน สานฝันสู่อาชีพ ในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมความรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและประสบการณ์นอกห้องเรียน ทำให้เด็ก ๆ ได้ต่อยอดการเรียนรู้ ใช้ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ สร้างสรรค์ผลงาน ลงมือปฏิบัติจริง และ ได้สวมบทบาทการเป็นผู้ประกอบการนำผลงานมาจำหน่ายที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  

“เด็ก ๆ ได้โชว์ทักษะ แสดงความสามารถนำผลงานฝีมือมาออกบูธจัดแสดงสินค้า จำหน่าย และสาธิตวิธีการทำ ให้ลูกค้าศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้ชื่นชมงานฝีมือของเด็กไทย ร่วมกันอุดหนุนผลงานของน้อง ๆ ตลอดจนแสดงความสามารถทางดนตรี ศิลปวัฒนธรรมไทย เต้นโคฟเวอร์ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์”ด้านตัวแทนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม นายสุพัศพงษ์ อนุชิตโสภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบรมนิวาส กล่าวว่า ทางโรงเรียนร่วมออกบูธแสดงผลงานประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน (มีสุข) สบู่แฮนด์เมด และ ผ้าเช็ดหน้ามัดย้อม ซึ่ง ตลาดนัดวัยเรียน สานฝันสู่อาชีพ เป็นกิจกรรมที่ช่วยเปิดประสบการณ์จากการศึกษาที่เด็ก ๆ สนใจ และเด็ก ๆ ได้นำผลผลิตที่ทำด้วยตนเองจาก

การเรียนรู้มาวางขายในรูปแบบตลาดนัด ช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ร่วมกับจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ เกิดทักษะการคิดคำนวณ รายรับ - รายจ่าย ต้นทุน กำไร ฯลฯ รวมทั้งเสริมทักษะการสื่อสารกับผู้อื่น การเข้าสังคม และความรู้สึกภูมิใจที่ขายของได้ รู้คุณค่าของเงิน ถือเป็นการปลูกฝังการใช้ชีวิตแบบวิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน“ทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยจัดกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักการศึกษา และโรงเรียนจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งปีการศึกษา 2565 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครบทุกคน ซึ่งนักเรียนเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนไปแล้วมีอาชีพติดตัว อย่างน้อย 1 อาชีพ สามารถหารายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว โดยโรงเรียนมีนโยบายที่จะจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงขึ้นภาคเรียนละ 1-2 ครั้ง ในปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป” นายสุพัศพงษ์ กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น