เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

05 มีนาคม 2566

ฉลอง 90 ปี พุทธสมาคมฯ มอบรางวัล ‘โพธิ์ทองคนต้นแบบ’ เชิดชูผู้อุทิศตนเพื่อพุทธศาสนา

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 52 ภายใต้งานครบรอบ “90 ปี แห่งความยั่งยืน ร่มเย็นเป็นสุข เจริญด้วยธรรมะ ณ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ”โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง “พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ” และมอบรางวัล “โพธิ์ทองคนต้นแบบ” เพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแด่ผู้อุทิศตนแด่พระพุทธศาสนาตลอดจนผู้มีอุปการคุณต่อสมาคม

อ.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ อุปนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 

คนต้นแบบ : พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีเป็นประธานมอบโล่  "โพธิ์ทอง...คนต้นแบบ"
ให้ อ.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ อุปนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในโอกาสงานฉลองครบรอบ 90 ปี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น