เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

27 มีนาคม 2566

งานแถลงข่าว SME นครปฐมเฟสติวัล ครั้งที่ 1 ที่ลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์


งาน SME Festival เป็นการจัดงานครั้งแรกของสมาพันธ์ฯ หลังจากที่ได้จัดงาน SME สัญจรของ แต่ละอำเภอ กำหนดการจัดงานวันที่ 1 ถึง 7 พฤษภาคม 2566 บริเวณหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการเพิ่มยอดขายและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดพร้อมทั้งสร้างความภูมิใจให้คนรุ่นใหม่ในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยในงานมีการจัดกิจกรรมหลากหลาย ให้คนจำนวนมากได้สร้างการรับรู้ในสินค้าและบริการของผู้ประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความ สัมพันธภาพ และเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

โดยในงานนี้นอกจากผู้ประกอบการมาร่วมออกบู้ทแสดงสินค้าของแต่ละอำเภอแล้ว นอกจากนนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอ ทำคอนเท้นท์ ชิงรางวัล และมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่สนุกสนานน่าสนใจอีกหลายอย่าง จะมีการจัดทริปพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวงาน ซึ่งเป็นการโปรโมท จังหวัดนครปฐม ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น


นางวรางคณา สุเมธวัน ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.) นำสื่อมวลชนจากส่วนกลาง ร่วมงานแถลงข่าว SME นครปฐมเฟสติวัล ครั้งที่ 1 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งงานจัดตั้งแต่ วันที่ 1-7 พ.ค.2566 นี้


วรางคณา สุเมธวัน ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.)-สมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม-สมศักดิ์ ธีรภาพสกุลวงศ์ ประธานสมาพันธ์ไทย SME นครปฐม

รางคณา สุเมธวัน ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.)

โดยมี นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วย คุณกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (TTPA), คุณสมศักดิ์ ธีรภาพสกุลวงศ์ ประธานสมาพันธ์ไทย SME นครปฐม และประธานสมาพันธ์SME ทั้ง 7อำเภอ ของจังหวัดนครปฐม
คุณสุรศักดิ์ หุบชบา รองผู้อำนวยการสำนักงานราชบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงผู้ประกอบการ หัวหน้าส่วนชุมชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
นางวรางคณา สุเมธวัน ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.) กล่าวว่า ส่วนตัวเคยอยู่จังหวัดนครปฐมหลายปี และความรู้สึกประทับใจนั้นยังคงอยู่ ส่วนการเดินทางมาจังหวัดนครปฐมครั้งนี้ ก็ได้เชิญชวนสื่อมวลมาอัพเดตคืบหน้าด้านการท่องเที่ยว และของดีจังหวัดนครปฐม ในความรู้สึกลึกๆ อยากกลับมาช่วยทำให้บ้านนี้ เจริญเติบโตไปข้างหน้าโดยพลังจากสื่อมวลชน และก็มีความยินมาช่วย นครปฐม เมืองใกล้ๆบ้าน ใกล้ๆกรุงเทพฯที่จะกลายเป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวต้องมาเที่ยวที่จังหวัดนครปฐม มากินของอร่อย มาชมของดี ชื่นชมงานศิลปะวัฒนธรรม ตำนานจังหวัดนครปฐม ที่สำคัญที่สุด เราได้นำข่าวการท่องเที่ยวกลับไปเผยแพร่ต่อไป

นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (กลาง)


นายสมศักดิ์ ธีรภาพสกุลวงศ์ ประธานสมาพันธ์ SME นครปฐม กล่าวว่า งาน SME นครปฐม Festival เป็นการจัดงานครั้งแรก จัดโดยสมาพันธ์ SME นครปฐม เพื่อส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการเพิ่มยอดขาย และกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด พร้อมทั้งสร้างความภูมิใจให้คนรุ่นใหม่ในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งภายในงานมีบูธร่วมออกร้านกว่า 300 บูท กิจกรรมหลากหลาย เช่น นั่งรถรางเที่ยวชม พระราชวังสนามจันทร์ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมอีกมิติหนึ่ง นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมอื่น ๆ เช่น กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอ ทำคอนเท้นท์ ชิงรางวัล และมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่สนุกสนานน่าสนใจอีกหลายอย่าง จะมีการจัดทริปพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวงาน ซึ่งเป็นการโปรโมทจังหวัดนครปฐมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วย

นายสมศักดิ์ ธีรภาพสกุลวงศ์ ประธานสมาพันธ์ SME นครปฐม
นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (TTPA)

นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (TTPA) กล่าวว่า งาน SME นครปฐม Festival เป็นการรวบรวมของดีของเด่นของดังนครปฐม นำมาทำให้ดังทั้ง 7 อำเภอ ประกอบด้วย พุทธมณฑล นครชัยศรี ดอนตูม สามพราน บางเลน กำแพงแสน และ อำเภอเมืองซึ่งในส่วนของ TTPA อยากจะคลี่หัวใจของการท่องเที่ยวที่มากับรถไฟ เพราะที่ผ่านมากับการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวงิ้วราย ก็ประสบความสำเร็จด้วยดี ครั้งนี้ เรายังได้รับความร่วมมือจากชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.) ซึ่งเป็นชมรมที่ช่วยในการการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยังยืนและอยู่คู่ประเทศไทยมากว่า 37 ปี อย่างไรก็ตามระยะเวลา 1 เดือนต่อจากนี้ ทีมงานผู้จัดงานก็จะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง คือสิ่งที่สำคัญ เราทำงานเพื่อการท่องเที่ยวด้านอาหารการกิน และสามารถขยายผลออกไปได้ เน้นการทำงานให้งานนี้ เกิดความยั่งยืน และมีกิจกรรมตลอดปี โดยมี SME เป็นผู้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ร่วมกับพันธมิตรการท่องเที่ยว  บ้าน วัด โรงเรียน และ รัฐ ให้ทุกภาคส่วน และเยาวชนมีโอกาส รับรู้เรื่องราว ร่วมทำงานไปด้วยกัน

งานแถลงข่าว SME นครปฐมเฟสติวัล ครั้งที่ 1 ที่ลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 พ.ค.66  งาน SMEนครปฐมFestival ครั้งที่1 งานที่คนนครปฐมต้องมา

#SMEนครปฐมFestivalครั้งที่1 #สมาพันธ์SMEนครปฐม #เพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย #SMEนครปฐมฝ่ายการท่องเที่ยว #7อำเภอ7แหล่งท่องเที่ยว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น