เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

16 มิถุนายน 2566

GC คว้ารางวัล Platinum ระดับสูงสุดจาก EcoVadis

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) คว้ารางวัล Platinum ระดับสูงสุดจาก EcoVadis
ประเมินด้านความยั่งยืนของธุรกิจที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ด้วยผลคะแนนระดับ Advance ในมิติแรงงานและสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน และผลคะแนน ในระดับ Outstanding ในมิติสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ GC อยู่ในอันดับ Top 1% ของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์พื้นฐาน

EcoVadis ประเมินด้วย 21 ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ซึ่งเกณฑ์การประเมินนั้นอ้างอิงจากมาตรฐานด้านความยั่งยืนในระดับสากล ได้แก่ หลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact, International Labour Organization (ILO) conventions, Global Reporting Initiative (GRI) standards และ ISO 26000 standard 

EcoVadis คือผู้ประเมิน และจัดอันดับ (Rating) ด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในแต่ละปี มีบริษัทที่เข้าร่วมการประเมินกับ EcoVadis สูงกว่า 100,000 บริษัท นอกจากเพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของแต่ละบริษัทแล้วนั้น EcoVadis ยังถูกใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจให้กับบริษัททั่วโลก ในด้านการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ และลดผลกระทบทางลบให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

#ดีขึ้นเพื่อคุณดีขึ้นเพื่อโลก

#GCBetterForYouBetterForOurWorld

#GCChemistryForBetterLiving

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น