เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

14 มิถุนายน 2567

รัฐ-เอกชน รวมจุดประกายดันเศรษฐกิจด้วยพลังผู้สูงวัยในงาน O-lunla Market ครั้งที่2

ณ วันที่คุณเกษียณ เคยคิดไว้ไหม ว่าอยากทำอะไร ? 
คุณมีเงินพอใช้ จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตหรือเปล่า ? 

โอ-ลั้นลา (O-lunla) ผู้ผลิตสื่อและกิจกรรมสำหรับคนวัยลั้นลา มาตั้งแต่ปี 2558 จัดกิจกรรมโอ-ลั้นลา มาร์เก็ต #ปล่อยพลังคนวัยซ่า (SA : Silver Age) ครั้งที่ 2 ภายใต้การสนับสนุนของ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และเอ็ม ดิสทริค ศูนย์การค้า เอ็มควอเทียร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความแข็งแรงของผู้สูงอายุในมิติทางเศรษฐกิจ กิจกรรมจัดขึ้นรวม 4 วัน ตั้งแต่ วันที่ 13-16 มิถุนายน 2567 ณ Q Stadium ชั้น M อาคาร C ศูนย์การค้าเอ็มควอ เทียร์

 เมื่อกล่าวถึงความสูงวัย โดยทั่วไปจะให้ความสำคัญกับประเด็นด้านความแข็งแรงในมิติทางสุขภาพ แต่ใน สถานการณ์ที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปี  2564 คือ ประชากรวัย 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อย ละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 66 ล้านคน รวมถึงเด็กเกิดใหม่น้อยลง ทำให้โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลง ผู้สูงอายุกลายเป็นประชากรกลุ้มใหญ่ของประเทศ ในอดีตเมื่อกล่าวถึงวัยที่เป็นแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจอาจจะ มุ่งเน้นไปที่วัยหนุ่มสาว แต่เมื่อโครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไป วันนี้และอนาคตประชากรสูงอายุจะกลายเป็น พลังสำคัญที่ไม่อาจละเลยได้  โอ-ลั้นลามาร์เก็ต #ปล่อยพลังคนวัยซ่า จึงจัดขึ้นเพื่อมุ่งจุดประกายและส่งเสริม ความแข็งแรงในมิติทางเศรษฐกิจสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้การร่วมมือทั้งจากทางภาครัฐและเอกชน หากถอดบทเรียนประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงอายุก่อนประเทศไทย จะพบปัญหาคล้ายคลึงกันคือ ปัญหาขาด แคลนแรงงานวัยทำงาน อัตราการพึ่งพิงของผู้สูงอายุมากขึ้น ภาระค่าใชจ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศเพิ่มขึ้น ตลอดจนปัญหาด้านการเงินส่วนบุคคลที่ไม่ได้ออมไว้มากพอสำหรับวัยเกษียณ แต่การแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือผู้สูง อายุด้วยการสงเคราะห์นั้นใช้งบประมาณสูงมากและทำเท่าใดก็ไม่เพียงพอ วิธีการที่ดีกว่าก็คือการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมการมีงานทำ

นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า “ภารกิจของกรมคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครอบคลุมใน 5 มิติ ประกอบด้วย มิติทางสุขภาพ มิติทางสังคม มิติทางสิ่งแวดล้อม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม การร่วมสนับสนุนกิจกรรมโอ-ลั้นลามาร์เก็ต ในปี  2567 นี้ เนื่องจากกิจกรรมนี้ตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในมิติทางเศรษฐกิจ”นางสาวศุภาญา ธนวัฒน์เสรี Co-Founder โอ-ลั้นลา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “โอ-ลั้นลามาร์เก็ตครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยได้รับความร่วมมือด้านสถานที่จากเอ็ม ดิสทริค ศูนย์การค้า เอ็มควอเทียร์ เปิดโอกาสให้พ่อค้า แม่ขายวัย 55+ มาขายสินค้าและบริการ เพื่อสร้างอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ และเตรียมพร้อมสำหรับ อาชีพที่สอง (Second Career) หลังวัยเกษียณ นอกจากร้านค้าที่ผ่านการคัดสรรจากโอ-ลั้นลาแล้ว ยังมีร้านค้าคัดสรรจากกรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วย กิจกรรมนี้ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าตลาด กล่าวคือเป็นพื้นที่สำหรับแสดงศักยภาพของผู้สูงอายุ ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ ในงานไม่ว่าการแสดง การเต้น ดนตรี จึงเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม”

นางสาวศุภาญา ธนวัฒน์เสรี Co-Founder โอ-ลั้นลา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “โอ-ลั้นลามาร์เก็ตครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยได้รับความร่วมมือด้านสถานที่จากเอ็ม ดิสทริค ศูนย์การค้า เอ็มควอเทียร์ เปิดโอกาสให้พ่อค้า แม่ขายวัย 55+ มาขายสินค้าและบริการ เพื่อสร้างอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ และเตรียมพร้อมสำหรับ อาชีพที่สอง (Second Career) หลังวัยเกษียณ นอกจากร้านค้าที่ผ่านการคัดสรรจากโอ-ลั้นลาแล้ว ยังมีร้านค้าคัดสรรจากกรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วย กิจกรรมนี้ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าตลาด กล่าวคือเป็นพื้นที่สำหรับแสดงศักยภาพของผู้สูงอายุ ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ ในงานไม่ว่าการแสดง การเต้น ดนตรี จึงเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม”

กิจกรรมเด่นภายในงาน 

• ชม ชิม ชอป อุดหนุนพ่อค้าแม่ขายวัย 55+  แซ่บน้ำลายสอกับอาหารรสมือแม่ ส่องเพลินของเก๋แรร์ไอเทม แฮนด์เมด ฉ่ำออร่าสมวัยในโซนสกินแคร์ สินค้าเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์คัดสรรจากธรรมชาติ

•  เวิร์กชอปสร้างอาชีพ สืบสานภูมิปัญญาล้ำค่า จากคลังปัญญาผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาทิ ลงยาราชาวดี บายศรีจิ๋ว ฯลฯ

• ชอปเพลินเกินห้ามใจกับสินค้าราคาพิเศษ จากสปอนเซอร์ใจดี 

• ใครยังมีไฟ และมั่นใจในความสามารถเชิญมาสมัครงานกับองค์กรสายตาไกล รับสูงวัยเข้าทำงาน

• ทอล์กจุดไฟ สร้างแรงบันดาลใจ เลือกที่ใช่ ทำที่ชอบหลังวัย 55+ นำทีมโดยลุงอ้วน อนุสร ตันเจริญ เจ้าของเพจลุงอ้วนกินกะเที่ยว

•  ฝนนี้ไม่กลัวหวัด กับเวิร์กชอปถุงหอมป้องกันหวัด และตรวจสุขภาพกับศูนย์สุขภาพแห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

•  แดนซ์ไป ทำบุญไป กับ Zumba Charity โดยครูหนุ่ม ซุมบา - ยอดชาย ยมะคุปต์ (รายได้จากการเต้นมอบให้มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์)

• กินอย่างสง่า ลั้นลาอย่างสนุกกับ อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

• ร้อง เต้น เล่นดนตรี จากวัยซ่ารุ่นใหญ่ไฟกะพริบ ที่ทำให้คุณต้อง “ว้าว” อาทิ อ.พิชัย ทองเนียม อดีต มือเบสวงดิ อิมพอสซิเบิ้ล 

• บรรยายความรู้พ่วงความสนุก ทั้งสุขภาพ การเงิน ไอที ต่างเจนไม่ต่างใจ ฯลฯ

เอ็ม ดิสทริค ศูนย์การค้า เอ็มควอเทียร์ เป็นอีกหนึ่งพันธมิตรที่ร่วมส่งเสริมและเตรียมพร้อมสังคมผู้สูงอายุ มีความยินดีสำหรับการเปิดพื้นที่สำหรับทุกๆ กิจกรรมที่สร้างคุณค่าให้สังคม และขอขอบคุณโอ-ลั้นลา และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เช่นกัน ที่นำกิจกรรม โอ-ลั้นลามาร์เก็ตปล่อย พลังวัยคนซ่า ครั้งที่ 2 มาจัดที่เอ็มควอเทียร์ ระหว่างวันที่ 13 - 16 มิถุนายน นี้ โดยเอ็มควอเทียร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมดังกล่าวที่โอ-ลั้นลาจัดขึ้น จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคอมมูนิตี้ สุขุมวิท ทั้งในกลุ่มคนไทยและ Expat ในประเทศ ตลอดจนนักท่องเที่ยว รวมถึงผู้สนใจ 


นางสาวศุภาญา ตัวแทนโอ-ลั้นลา กล่าวทิ้งท้ายว่า “หลังจากเปิดรับสมัครพ่อค้าแม่ขายวัย 55+ มีผู้สมัครเข้ามามากกว่าโครงการจะรับได้ แม้จะปิดรับสมัครไป แล้ว ก็ยังมีผู้สอบถามเข้ามาอย่างหนาแน่น โอ-ลั้นลามาร์เก็ต แม้จะมีเป้าหมายมุ่งส่งเสริมความแข็งแรงในมิติทาง เศรษฐกิจ แต่กลับพบว่าได้ช่วยเติมเต็มความแข็งแรงทางสุขภาพกายและใจ สร้างคุณค่า และความสุขให้กับผู้สูงอายุ อย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น มีลูกสาวสมัครมาให้คุณแม้ขายของ เพราะคุณแม้มีอาการ เศร้า เบื่อซึม เมื่อทราบว่าได้รับการคัดเลือกก็กลับมีชีวิตชีวา ตระเตรียมข้าวของและรอคอยที่จะมาในงานนี้” ปีนี้เพิ่มการรับสมัครงาน เพราะอยากเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุ โดยได้รับความร่วมมือจาก องค์กรต่างๆ ที่เชื่อมั่นในความสามารถและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุมาร่วมรับสมัครงานด้วย

โอ-ลั้นลามาร์เก็ต อยากให้การกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจุดประกายแก่สังคม และเปิดประเด็นให้ทุกภาคส่วน ร่วมให้ความสำคัญกับการสร้างความแข็งแรงในมิติทางเศรษฐกิจแก่ผู้สูงอายุ เพราะหากผู้สูงอายุมีความแข็งแรง พึ่งพาตัวเองได้ สิ่งที่ตามมาคือครอบครัวแข็งแรง ชุมชนแข็งแรง และสุดท้ายคือสังคมไทยแข็งแรง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น