เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

08 กรกฎาคม 2567

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์

เรื่อง "เจาะตลาด RCEP เปิดโอกาสอาหารแห่งอนาคต" ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2567
เวลา 13.30-16.30 น.  โดยมีรายละเอียดหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจดังนี้

13.30 – 13.40 น.   พิธีเปิด โดย.. นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
13.40 – 16.30 น.  การอภิปรายนำเสนอองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองทิศทางอาหารแห่งอนาคต ของไทยในตลาดประเทศสมาชิก RCEP ภายใต้หัวข้อ “เจาะตลาด RCEP เปิดโอกาสอาหารแห่ง อนาคต” โดย

(1) คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย

         - ความสำคัญของอาหารแห่งอนาคต

         - การเติบโตของอาหารแห่งอนาคตในไทย ประเทศสมาชิก RCEP และโลก

         - ความพร้อมและโอกาสของผู้ประกอบการในไทย ในอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

(2) คุณกอบกุล เหล่าเท้ง รองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 - เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตอาหารแห่งอนาคต

 - งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับอาหารแห่งอนาคต ในปัจจุบัน

                                   

(3) คุณเอกอนงค์ จางบัว ผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร

  - ทิศทางของอาหารแห่งอนาคตทั้งในไทยและทั่วโลก

  - ความร่วมมือและแผนพัฒนาด้านนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต

                                  

(4) คุณธนาภูมิ ม่วงเอี่ยม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ บริคเก็ต จำกัด

   - แนวโน้มการบริโภคโปรตีนจากแมลง : การรับรู้ การยอมรับจากผู้บริโภค

   - ความท้าทายอุตสาหกรรมการแปรรูปแมลง ในประเทศไทย และตลาด RCEP

   - โอกาสอาหารแปรรูปจากจิ้งหรีดไทยสู่ตลาดโลก


(5) คุณสิริเชษฐ์ จิรพงษ์วัฒนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  - ที่มาและแนวโน้มการบริโภคอาหารทะเล Plant-based

  - ความท้าทายอุตสาหกรรมอาหารทะเล Plant-based

  - โอกาสอาหารทะเล Plant-based ไทยสู่ตลาดโลก


ดำเนินรายการโดย... คุณกนลรัตน์ เหลืองสด นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด 

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCXywQwHEadmpuNjW-jfNbmQ

Facebook

https://www.facebook.com/TradeNegotiations


หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ข้อมูลการติดต่อ 02 507 7419  คุณนันท์ธิดา จั่นเพชร (สำนักอาเซียน) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น