เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

14 มิถุนายน 2561

มูลนิธิสัมมาชีพ ยกเครื่องหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 9


มูลนิธิสัมมาชีพ “อิสระ กานต์ อุตตม “ระดม รมต.-บิ๊กซีอีโอ.ชื่อดัง ร่วมเป็นวิทยากร  “มูลนิธิสัมมาชีพ” ระดมขุนพลภาครัฐ-เอกชน นำทีมโดย อิสระ กานต์ ไกรสร ศุภชัย ฐาปน ฝั่งรัฐมนตรี อุตตม กอบศักดิ์ สนธิรัตน์ และวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศ ให้ความรู้แบบหมดเปลือก หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วตั้ง
เป้า ปั้นผู้นำรับยุทธศาสตร์ชาติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ยกเครื่องหลักสูตร “ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 9” ใหม่ ภายใต้แนวคิดหลัก “พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Power of Change) ดึงผู้บริหารองค์กร
ทั้งจากภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม เข้าอบรมเข้มข้น

นายวิเชฐ ตันติวานิช ประธานคณะกรรมการสถาบันผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิสัมมาชีพ กล่าวว่า บทบาทของมูลนิธิสัมมาชีพ ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการสร้างผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงให้ออกไปรับใช้สังคม เพราะการมีผู้นำที่เข้มแข็งจะเป็นฟันเฟืองที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้จริงนำไปสู่สัมมาชีพเต็มพื้นที่ และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจจากฐานรากไปสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจในประเทศ มูลนิธิสัมมาชีพ จึงได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง” (Leadership for Change : LFC) รุ่นที่ 9 : ภายใต้แนวคิด”พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง “(Power of Change) “สำหรับในรุ่นที่ 9 นี้เรียกว่าพิเศษกว่าทุกๆรุ่นที่ผ่านมา เพราะได้มีการปรับปรุงเนื้อหาและกิจกรรมของการอบรมโดยมุ่งที่จะให้ผู้เข้าอบรม วิทยากร องค์กรพันธมิตรผู้ร่วมสนับสนุน มีส่วนร่วมในการต้นหาและออกแบบ หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อร่วมกันสร้างเป็น “พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง” (Power of Change) จะมีการเจาะลึกในกรณีศึกษาและการประมวลต้นแบบความสำเร็จจากองค์กรพันธมิตรและหน่วยงานสนับสนุน และการสร้างพันธะสัญญาร่วมกันที่จะเป็น ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง” นายวิเชฐ กล่าว นอกจากเนื้อหาและกิจกรรมที่เข้มข้นแล้ว วิทยากรที่มาให้ความรู้ก็ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในระดับประเทศ ที่จะมาให้ความรู้ผู้เข้าอบรมแบบเจาะลึกที่ไม่สามารถหาที่ไหนได้อีกแล้ว อาทิ คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล ,คุณไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ,ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ,คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ,คุณกานต์ ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ,ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ,คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ,คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาทางมูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างผู้นำที่เข้มแข็ง จึงได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง” (Leadership for Change : LFC) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างสังคมอุดมสุข-สัมมาชีพชุมชนให้ขยายวงออกไปให้เต็มพื้นที่ของประเทศ โดยได้ดำเนินการติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนกระทั่งปัจจุบัน โดยมีผู้ได้รับการอบรมหลักสูตรนี้ไปแล้ว 8 รุ่น ร่วมสร้างผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว จำนวน 1,040 คน ซึ่งมาจากภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยแบ่งเป็นภาครัฐ 410

คน หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ,ภาคเอกชน 530 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 51 และภาคประชาสังคม 100 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 10

อนึ่ง มูลนิธิสัมมาชีพได้เปิดรับสมัครผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 9
โดยเปิดรับสมัครวันนี้-15 กรกฎาคม 2561 และกำหนดการอบรม ทุกวันเสาร์และอาทิตย์
เริ่มวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม – วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย รายละเอียดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิสัมมาชีพ โทร. 02-530-9204-5, 085-058-9877
หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ www.right-livelihoods.org
www.facebook.com/sammachiv

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น