เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

28 กรกฎาคม 2561

ฉลอง 20 ปี งานประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ครั้งที่ 20

สลักเสลาผักผลไม้ไทยวิถี
 เฉลิมพระบารมีสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 86 พรรษา
ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นี้


เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน จึงได้ร่วมกับ การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย และกระทรวงวัฒนธรรม จัดงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง
และดอกไม้สด ครั้งที่ 20 ในหัวข้อหัวข้อ “ สลักเสลาผักผลไม้ไทยวิถี เฉลิมพระบารมีสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ” ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 06.00 – 17.00 น.


โดยผู้เข้าประกวดแกะสลักผักผลไม้ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด จำลองในแนวความคิดไทยนิยม เช่น พัสตราภรณ์ไทย อาหารไทย วิถีชุมชนไทย วัฒนธรรมไทย และหลากหลายมิติของความเป็นไทยผสานอยู่ในผลงาน การประกวดนี้ยังส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ เกิดความคิดสร้างสรรค์ จรรโลงจิตใจให้อ่อนโยนโดยมีส่วนร่วมสืบสานศิลปะที่งดงามนี้ พร้อมทั้งอนุรักษ์ศิลปะงานแกะสลักผัก – ผลไม้ งานใบตอง ดอกไม้สด อันเป็นมรดกไทย


การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ประเภทโรงแรม – บุคคลทั่วไป และประเภทสถาบันการศึกษา
ผู้ชนะยอดเยี่ยม รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจะได้รับเงินสด พร้อมถ้วยพระราชทานฯ ประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงวัฒนธรรม

ประเภทโรงแรม และบุคคลทั่วไป มีรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ ,1รองชนะเลิศอันดับ 2,รางวัลชมเชย 2 รางวัลและรางวัลพิเศษจะได้รับเงินสด พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตรจาก ท.ท.ท. และกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทสถาบันการศึกษา มีรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ1,รองชนะเลิศอันดับ 2,รางวัลชมเชย 2 รางวัลและรางวัลพิเศษ ซึ่ง จะได้รับเงินสด พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตรจาก ท.ท.ท. และกระทรวงวัฒนธรรม นอกจากนี้ผู้ร่วมประกวดทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้รับประทานอาหารบุฟเฟต์เช้า และกลางวัน ส่วนทีมผู้เข้าประกวดที่มาจากต่างจังหวัด จะได้ห้องพักจากโรงแรมฯจำนวน 2 ห้อง 1 คืน


ศิลปะของการแกะสลักล้วนเกิดขึ้นจากฝีมือ,ความรักและความตั้งใจจากศิลปินแกะสลักให้ออกมาอย่างงดงาม ขอเชิญชมความอลังการณ์จากทีมแกะสลักมากมายได้ในวันที่ 3 สิงหาคม ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

สำหรับทีมที่ชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ และชนะเลิศทั้งสองประเภท พร้อมนิทรรศการตลอดปี 20
จัดแสดงให้ประชาชนได้ชื่นชมที่เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9 ในวันเสาร์ที่ 4 -5 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น