เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

19 มีนาคม 2563

ททท.ระยองร่วมกับพันธมิตร เตรียม 3 กิจกรรมหลัก ดึงตลาดเที่ยวกลางแจ้ง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด กำหนดจัดกิจกรรม “ดำน้ำ 3 เกาะ ตามหาผีเสื้อสมุทร” กระตุ้นการท่องเที่ยวกลางแจ้งเสริมสร้างศักยภาพทางการตลาด 


นายอัครวิชย์  เทพาสิต ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานระยอง กล่าวว่า การจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวกลางแจ้งในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นความถี่การเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามายังพื้นที่จังหวัดระยอง โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 และไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการชะลอการออกเดินทางของนักท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของประเทศไทย


ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทาง ททท. จะมอบส่วนลดมูลค่า 200 บาท ให้แก่นักท่องเที่ยวในรูปแบบรหัสส่วนลด ผ่านช่องทางเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  AIS และ TrueMove H ใช้ได้กับร้านอาหารในพื้นที่บนเกาะเสม็ดหรือบริษัทนำเที่ยว หรือร้านดำน้ำที่ร่วมกิจกรรมกับ ททท. สำนักงานระยอง เท่านั้น  สำหรับนักท่องเที่ยว 4,500 ท่านแรก ที่ถือบัตรประชาชนจากจังหวัดอื่น (ยกเว้นจังหวัดระยอง)  จำกัดการรับสิทธิ์ 1 หมายเลข /1 ครั้ง / เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

ถัดมาเป็น กิจกรรม “Amazing Golf Weekday 2020” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2563  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง ร่วมกับสนามกอล์ฟในพื้นที่จังหวัดระยอง และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง กำหนดจัดกิจกรรม “Amazing Golf Weekday 2020” กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนในวันธรรมดา


นายอัครวิชย์  เทพาสิต ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานระยอง กล่าวว่า  กีฬากอล์ฟเป็นกิจกรรมกลางแจ้งอย่างหนึ่งที่นักกอล์ฟยังนิยมออกกำลังกายกัน เนื่องจากเป็นกิจกรรมกลางแจ้ง การแสงแดด ทำให้มั่นใจในการออกกำลังประเภทนี้ กิจกรรม Amazing Golf Weekday 2020 เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสนามกอล์ฟ ในจังหวัดระยอง ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อน เล่นกีฬาที่ชื่นชอบ และจับจ่ายใช้สอยภายในพื้นที่ โดยเน้นตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มนักกอล์ฟชาวไทย และกลุ่มครอบครัว ผู้ติดตามนักกอล์ฟ เนื่องจากนักกอล์ฟและครอบครัวเหล่านี้ เป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และกำลังซื้อค่อนข้างสูง ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่พื้นที่ต่างๆ ที่มีการจัดกิจกรรม และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งใน และนอกฤดูกาล

โดยทาง ททท. จัดทำ Voucher ส่วนลดมูลค่า 200 บาท สำหรับนักกอล์ฟที่อยู่ในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล และจากภาคอื่น ๆ โดยนักกอล์ฟขับรถมาตีกอล์ฟในจังหวัดระยอง วันจันทร์-พฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2563 หรือจนกว่า Green fee Voucher จะหมด


นายชยุต ชัยตระกูลทอง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง กล่าวว่า ในส่วนของสมาคมฯ ได้หารือร่วมกับสมาชิกสมาคมฯ ผู้ประกอบการโรงแรม / ที่พัก ในจังหวัดระยอง จัดทำแพคเก็จที่พัก ให้กับผู้ที่ร่วมในกิจกรรม Amazing Golf Weekday 2020 และเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยมีมาตรการในการคัดกรองนักท่องเที่ยว การทำความสะอาดฆ่าเชื้อสถานพักแรม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

และ สำหรับนักชิมไม่ควรพลาด มากินทุเรียนก่อนใครไประยอง Go2Eat  “60 วัน PREMIUM ทุเรียนระยอง ” ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน – 15 มิถุนายน 2563 

จังหวัดระยอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง สมาคมสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ผนึกกำลังกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงฤดูกาลผลไม้ เดือนเมษายน - กรกฎาคม ปี 2563 ชวนกิน ชิม ช้อป 39 สวนผลไม้ภายใต้แคมเปญ “60 วัน PREMIUM ทุเรียนระยอง”


นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยอง เป็นแหล่งปลูกผลไม้เมืองร้อนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของประเทศหลากหลายประเภทเพื่อการบริโภคภายในและส่งออก ได้แก่ ทุเรียน มะม่วง มังคุด สับปะรด เงาะ ฯลฯ จังหวัดระยองจึงได้ให้ความสำคัญของภาคเกษตร มีการกำหนดนโนบายแนวทางการดำเนินงาน มาตรการ โดยได้บูรณาการทุกภาคส่วนทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอในการควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพ (อ่อน) ออกสู่ตลาด เพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ที่มีคุณภาพ รักษาภาพลักษณ์ทุเรียนระยอง สร้างความเชื่อมั่นของผู้ค้า ผู้บริโภค เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับจังหวัดในภาพรวมเพิ่มมากขึ้น

นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวว่า สถานการณ์ผลผลิตรวมของผลไม้ระยองปีนี้เพิ่มขึ้นทุกชนิด ในพื้นที่จังหวัดระยอง สามารถเก็บผลผลิตรุ่นแรกได้ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 จะออกผลผลิตมากในช่วงปลายพฤษภาคม ต่อเนื่องถึงต้นมิถุนายน ทั้งนี้สถานการณ์ภัยแล้งในช่วงการเจริญเติบโตของผลก่อนการเก็บเกี่ยว อาจส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต


นายอัครวิชย์  เทพาสิต ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานระยอง กล่าวว่า  การจัดกิจกรรม “60 วัน PREMIUM ทุเรียนระยอง” ในครั้งนี้ต่อยอดจากแคมเปญ “กินทุเรียนก่อนใคร ไประยอง” โดยเล็งเห็นว่าจังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่มีการเปิดสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจำนวนมาก รวมถึงมีมาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียนของจังหวัด ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมทุเรียนพรีเมียม จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน – 15 มิถุนายน 2563 เป็นช่วงเวลาที่ทุเรียนให้ผลผลิตเยอะ  และทุเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน GI , GAP , เกษตรอินทรีย์

ทั้งนี้ทาง ททท.สำนักงานระยอง ได้วางแผนออกแบบดำเนินงานด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ฤดูกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้เพื่อสร้างกระแสพร้อมให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลสวน เส้นทางท่องเที่ยวสวนผลไม้ระยองให้ง่ายขึ้นทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมไปถึงผู้ประกอบการโรงแรม ได้ส่งเสริมการขายกับการจัดทำคูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาท เป็นส่วนลดในการซื้อผลไม้ ค่าเข้าชมสวนผลไม้ เพื่อมอบความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวแล้วยังเพิ่มการกระจายรายได้ไปยังชุมชนท้องถิ่นด้วย

สอบถามข้อมูล และวางแผนเดินทางท่องเที่ยวระยองได้ที่  ททท. สำนักงานระยอง โทร. 038-655240-1 Facebook : ททท. สำนักงานระยอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น