เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

คนจนมาก ลำบากจริง

ใน กทม. จำนวน 2,700 คน
กรมพ้ฒนาสังคมฯ และ อพม. ลุยเก็บตก

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ที่ไวรัส Covid-19 แพร่ระบาดไปทั่วโลก รัฐบาลออกมาตรการดูแลเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบ ทั้งคนตกงาน คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาสังคม ให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการ แต่ยังมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ รอรับการช่วยเหลือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน จึงดำเนินโครงการค้นหา “คนจนมาก ลำบากจริง” ในเขตพื้นที่กรุงเทพ ฯโดยจัดชุดปฏิบัติการนักสังคมสงเคราะห์ 128 คน พร้อมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กว่า 1,800 คน แบ่งเป็น 7 ทีม ลุยพื้นที่ชุมชนทั่วกรุงเทพมหานคร 50 เขต เพื่อตามหาเป้าหมาย "คนจนมากฎ- 2,700 คน
   
ขั้นตอนการดำเนินงาน พส.ได้จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ แก่ อพม.จากนั้นได้วางแผนปฏิบัติการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน โดยเริ่มส่งทีม อพม.ค้นหากลุ่มเป้าหมาย ชี้เป้า และจะส่งชุดปฏิบัติการร่วมกับ อพม.ลงเยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และดำเนินการตามแผนการช่วยเหลือ เฝ้าระวังผู้ประสบปัญหาสังคม และจะจ่ายเงินสงเคราะห์ผ่านระบบ “Krungthai Corporate Online” โดยระบบจะโอนเงินไปยังผู้ประสบปัญหาทางสังคม และแจ้งผลการโอนเงินให้ อพม.รับทราบ เพื่อแจ้งแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่อไป


   
หากประชาชนประสบปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือต่าง ๆ 
สามารถแจ้งมายัง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ หรือ สายด่วน พม. โทร. 1300 
บริการ 24 ชั่วโมง แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น