เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

23 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมหน้าเสาธงเคารพธงชาติและพิธีไหว้ครู ณ โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี

(23 กรกฎาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงเคารพธงชาติและพิธีไหว้ครู ณ โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมี นาญชาญ พวงเพ็ชร นกยก อบจ.ปทุมธานี ผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า ตนเดินทางไปทั่วประเทศ เพื่อตรวจเยี่ยม นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และรับฟังปัญหามาทั่วประเทศ ได้ทราบอุปสรรค ปัญหาอย่างลึกซึ้ง ซึ่งได้นำไปสู่การแก้ปัญหาแล้วอย่างเป็นรูปธรรมหลายประการ แต่การแก้ปัญหานั้นก็ยังไม่หมดสิ้นไปในระยะเวลาอันสั้น ตนยังจะสู้เพื่อพัฒนาการศึกษา เพราะการศึกษาเปรียบเสมือนรากแก้วของชีวิต ซึ่งเมื่อหยั่งรากแก้วทางการศึกษาแล้วจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ตนได้ผลักดันงบประมาณ แทนการจัดสรร 80 ล้านบาท เพื่อนำไปพัฒนาให้เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชาวปทุมธานี 

จากนั้น นายชาญ พวงเพ็ชร หรือลุงชาญใจดี นายก อบจ. ปทุมธานี ได้นำเข้าชมหอชมเมือง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป สามารถมองเห็นภูมิทัศน์รอบโรงเรียนทั้ง 4 ทิศ ก่อนเดินทางกลับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ได้พบปะพูดคุย เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาต่างๆ ในการเรียนการสอนจากสภานักเรียน 

โดย รมช.ศธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อยู่ในมือของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนรู้หรือข่าวสารต่างๆ ต้องคิดวิเคราะห์ และไตร่ตรองให้ดีก่อนตัดสินใจนำไปใช้ และเชื่อข่าวสารนั้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบอันจะนำมาสู่ความเสียหายต่างๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงในอนาคตต่อไปได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น