เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

23 สิงหาคม 2563

ศอ.บต. จัดงาน ของดีชายแดนใต้ จังหวัดลำปาง เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้คนพื้นที่ชายแดนใต้

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดงานเทศกาลงานของดีชายแดนใต้ ของ ศอ.บต. ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นที่ตลาดเพ็ญทรัพย์ (ตลาดนัดคลองถม) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กระทรวงพาณิชย์) นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า เทศกาลของดีชายแดนใต้ ของ ศอ.บต. เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการสร้างรายได้และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ พร้อมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ดีมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ยังได้สร้างเครือข่ายสินค้าชายแดนใต้ และพัฒนาด้านการท่องเที่ยว สินค้าชุมชน แก่ประชาชนจังหวัดต่าง ๆ ได้รู้จักอีกด้วย และนอกจากนี้ ศอ.บต. ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม สนับสนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนเพิ่งช่องทางจำหน่ายสินค้า เพื่อขยายตลอดสินค้าให้กว้างขึ้น นำไปสู่การสร้างโอกาส รายได้ ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกด้วยสำหรับการจัดงานเทศกาลของดีชายแดนใต้ "ซื้อของดีชายแดนใต้ ได้ของได้ใจ" ของ ศอ.บต. ในจังหวัดลำปาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-27 สิงหาคม 2563 โดยได้นำสินค้าของดีที่ขึ้นชื่อในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้ร่วมชม ชิม ช้อป กับสุดยอดของสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องดื่ม สินค้าภูมิปัญญา เสื้อผ้า ข้าวยำปักษ์ใต้ อาหารภาคใต้ เครื่องใช้ของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็นผ้าบาติก ไข่มุก สร้อยหิน สมุนไพร อาหาร และขนมพื้นเมืองอร่อย ๆ จากชายแดนภาคใต้กว่า 130 ร้านค้า และนอกจากนี้ ยังได้ร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ให้ชมภายในงานตลอดทั้งวัน อีกด้วย ยังมีกิจกรรมการลดแลก แจกแถมแก่ผู้เข้ามาเที่ยวในงาน และยังมีการแจกของที่ระลึกจาก ศอ.บต. ในทุก ๆ วัน อีกด้วยนอกจากนี้ ภายในงานยังคงได้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID-19 สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนที่มาร่วมงาน มีจุดลงทะเบียนก่อนเข้างานและออกจากงาน โดยให้สแกนคิวอาร์โค้ด "ไทยชนะ" ด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จุดบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล นอกจากนี้ ได้ทำสัญลักษณ์รักษาระยะห่างของจุดบริการอย่างน้อย 1 เมตร และให้มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดทั้งงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น