เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

25 กันยายน 2564

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว

แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล

บ่ายวานนี้ 24 กย. 64 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางนาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี นายอำพล พงษ์สุวรรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดส่งขลา 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา สมาคมมัคคุเทศก์และบริษัทนำเที่ยว สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน ตลอดทั้งผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง กว่า 100 คน ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล รวมถึง แนวทางการพัฒนาเมือง การฟื้นฟูเศรษฐกิจ ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เอกชนได้มีการนำเสนอแนวคิดการเปิดเมืองสงขลาและด่านชายแดนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางระหว่างไทย-มาเลเซีย โดยยึดแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข ควบคู่กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยใช้การท่องเที่ยวและการกีฬา เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ทั้งการนำเสนอสินค้าการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ การจัดกิจกรรมสันทนาการและการแข่งขันกีฬามุ่งสู่ความเป็นเลิศ การขับเคลื่อนกลุ่ม MICE เชิงสุขภาพ สินค้าฮาลาล และการผลักดันการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกสงขลาสำหรับ Cruise Tourismการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และกรมการท่องเที่ยวอย่างใกล้
ชิด เพื่อให้การบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้ผ่านพ้นวิกฤติการณ์ด้านเศรษฐกิจได้โดยเร็ว

#AmazingThaialnd #DannokSandbox #HadyaiSealedRoute #HalalDestination
#HadyaiPremium #CruiseTourism #การกีฬาแห่งประเทศไทย #กรมการท่องเที่ยว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น