เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

10 กันยายน 2564

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดตัวเว็บไซต์ DIPROM TO GO แพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบใหม่ หนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “DIPROM TO GO เว็บไซต์สำหรับส่งเสริมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยว” แบบครบวงจร สร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ หนุนภาคอุตสาหกรรมผ่านพ้นวิกฤตโควิด ผ่านระบบออนไลน์
นายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผย ผ่านการแถลงข่าวออนไลน์ ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ว่า ตั้งแต่ต้นปี 2563 ประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตโควิด 19  ทั้งในระดับภูมิภาค และ ระดับประเทศ

แม้ขณะนี้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลาย แต่หลายอุตสาหกรรมก็ยังคงประสบกับปัญหา โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร และ การท่องเที่ยว  ซึ่งกระทบไปทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายเล็กตามชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

ด้วยเหตุนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสร้าง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย  ได้ตระหนักและเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปมีส่วนช่วยผู้ประกอบการเหล่านี้ ให้สามารถอยู่รอด และพัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความแตกต่าง และ โดดเด่นมากยิ่งขึ้น เหมาะกับผู้บริโภคในปัจจุบัน และเน้นการสร้างความเจริญแบบยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศในทุกภาคส่วน

 โดยการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือที่เรียกว่า “คลัสเตอร์” ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน / ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของภาคการผลิต การค้า และบริการ และเพื่อผลักดันให้ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้มีช่องทางในการจำหน่าย

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนจึงได้จัดทำเว็บไซต์สำหรับส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยว  หรือ DIProm To Go ขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้มีช่องทางการจำหน่าย และยอดขายเพิ่มมากขึ้น ในภาวะวิกฤติโควิดนี้ แบบครบวงจร

จุดเด่นของเว็บไซต์นี้ขึ้น DIProm To Go นอกจากเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอสินค้าจากชุมชนคลัสเตอร์วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้ผู้บริโภค และผู้ประกอบการสามารถติดต่อซื้อขายสินค้ากับชุมชนได้โดยตรง เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อระหว่างผู้บริโภค และ ผู้ผลิต ทำให้เกิดกลไกการค้าขายที่มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ตอบโจทย์วิถีชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน สร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมของประเทศอย่างยั่งยืน”

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร. 023822171 หรือ www. DIProm To Go .com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น