เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

21 เมษายน 2565

ขอเชิญชวนร่วมงานแสดงธรรมบรรยายชุด"ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา 2565"

มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานแสดงธรรมบรรยายชุด "ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา 2565"  โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระอาจารย์พยอม กัลยาโณ) เรื่อง  “วิสาขบูชา ปลูกต้นไม้ สร้างถิ่นรมณีย์เพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้า” พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) เรื่อง “ความสำคัญของรมณียสถานกับความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา”  พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เรื่อง “บทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์และชาวพุทธในการฟื้นถิ่นรมณีย์” จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565  เวลา 15.00-17.45 น. ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ได้ที่เว็บไซต์ www.bia.or.th  ไม่รับลงทะเบียนหน้างานไม่รับ walk in และชมถ่ายทอดสดออนไลน์ได้ที่    

ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ  https://www.facebook.com/treefordhamma     

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  https://www.facebook.com/buddhadasaarchives

ข้อธรรม คำสอน พระไพศาล วิสาโล   https://www.facebook.com/visalo


#ปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวิสาขบูชา2565  

ต้องการสอบถามข้อมูลประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
ติดต่อ  มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ปวันณา เนียมสุ่น  โทร.086-510-0145

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น