เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

20 เมษายน 2565

อิมเมจิน ไทยแลนด์ฯ ชวนศิลปินและ ผู้ก่อการดีเจ็ดเสมียนรุกใช้ศิลปะทุกแขนงสร้างพื้นที่สุขภาวะให้เยาวชน

“กลัวเด็กจะเสียคน เพราะติดโซเซียลมีเดียห้ามก็ไม่ฟัง เชื่อเพื่อนในโซเซียล แล้วถ้าไม่ให้เด็กเล่นมือถือจะมีอะไรสร้างสรรค์ให้พวกเขาทำไหม..?? ” เหล่านี้คือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ รวมถึง        ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่ง “มานพ มีจำรัส” หรือ “ครูนาย” ศิลปินเต้นร่วมสมัย รางวัลศิลปาธร  กระทรวงวัฒนธรรม (ศิษย์เอกของครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน) ซึ่งมีโอกาสร่วมกับ ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ผู้นำการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ Imagine Thailand Movement โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กำลังชวนคนชุมชนเจ็ดเสมียนมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยใช้พลังความร่วมมือของเหล่าผู้ก่อการดี  ร่วมกันป้องกันปัจจัยเสี่ยงทุกรูปแบบ ไม่ให้กระทบ เยาวชน และคนในชุมชน  ขณะเดียวกันก็คิดริเริ่มสร้างพื้นที่สุขภาวะให้เยาวชนคนต่างวัย ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันดร.อุดม หงส์ชาติกุลเล่าว่า จากการเปิดใจพูดคุยกับปราชญ์ คนในชุมชนผู้นำท้องถิ่น ทั้งผู้ใหญ่บ้าน อบต.อสม. ผู้ประกอบการ รวมถึงครูนาย และศิลปิน อีกหลายคน มาอย่างต่อเนื่อง พบว่า ทุกคนล้วนรักและปรารถนาดีกับชุมชน อยากเห็นพื้นที่สุขภาวะในชุมชนเจ็ดเสมียน และยินดีเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะโดยใช้ต้นทุนที่มีอยู่  ทั้งความรู้ ประสบการณ์ เครือข่ายความร่วมมือ และพื้นที่โดยเฉพาะที่สวนศิลป์บ้านดิน(บ้านของครูนาย) รวมถึงบริเวณลานอเนกประสงค์ตลาดเก่า 119 ปีเจ็ดเสมียน ที่วันนี้มีลานสเก็ตให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะและอดีตมีชื่อเสียงเรื่องการแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยคุณครูเล็ก และครูนาย ได้ชวนศิลปินมืออาชีพชั้นครู ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาเปิดการแสดง ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของชุมชน 

แต่ย้อนไปเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมาสวนศิลป์บ้านดินที่เคยเป็นแหล่งรวมศิลปินรุ่นใหม่ๆ ที่มาเรียนรู้ศิลปะการแสดง ต้องเงียบเหงาเพราะ “ครูนาย” ซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการจัดกิจกรรมต้องล้มป่วยจากโรคหลอดเลือดสมองตีบฉับพลันถึงขั้นเดินไม่ได้ช่วงนั้นครูนายเกิดอาการท้อแท้กับชีวิตมีความคิดที่จะปิดตัวสถานที่แห่งนี้แต่ฉุกคิดว่าชีวิตต้องเดินต่อต้องเปลี่ยนสวนศิลป์บ้านดินฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เป็นพื้นที่กลางของชุมชน และเปิดกว้างให้คนภายนอกเข้ามาเสพศิลป์กับงานศิลปะและให้คนในชุมชนได้มาพบปะนำสินค้าของดีมาแลกเปลี่ยนเวียนขายให้มีเวิร์กชอปสร้างสรรค์งานศิลปะทุกวันเสาร์-อาทิตย์เพื่อเชื่อมโยงสวนศิลป์บ้านดิน กับตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งดร.อุดม หงส์ชาติกุล และ“ครูนาย” ซึ่งได้รับการยอมรับจากชาวเจ็ดเสมียนว่าเป็นศิลปินที่รักและปรารถนาดีกับถิ่นเกิดมากที่สุดคนหนึ่ง ได้ชวนอดีตผู้นำชุมชน และผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน (ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายกอบต.) อำเภอโพธารามปราชญ์ เจ้าของกิจการไชโป้วเจ้าอาวาสวัดเจ็ดเสมียนอสม. ผู้สูงอายุ  รวมถึงภาคการศึกษา ทั้งม.ราชภัฎนครปฐม ม.ราชภัฎจอมบึง มาร่วมคิดร่วมออกแบบพื้นที่สุขภาวะให้เยาวชนคนต่างวัย ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงสร้างเศรษฐกิจด้วยจนตกผลึกและนำมาสู่งาน“สุขสร้างสรรค์ สืบสานศิลป์” ตำบลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 9 เม.ย.2565 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการคิกออฟกิจกรรมพื้นที่สุขภาวะ เริ่มจากสิ่งที่มี อย่างเป็นทางการ เพื่อเติมรอยยิ้มให้กับทั้งสองพื้นที่โดยใช้ศิลปะการแสดงเป็นเครื่องมือภายใต้ความร่วมมือร่วมแรงของเหล่าผู้ก่อการดีเจ็ดเสมียน 

“มานพ มีจำรัส” หรือ “ครูนาย”  กล่าวในวันเปิดงานสุขสร้างสรรค์ฯ  ว่า ตั้งใจให้สวนศิลป์บ้านดิน และบริเวณลานสเก็ตตลาดเจ็ดเสมียน เป็นพื้นที่สุขภาวะที่สะท้อนถึงความร่วมมือคือทุกคนมีส่วนร่วมและให้ทุกคนได้ประโยชน์ซึ่งเป้าหมายสูงสุดคือสามารถป้องกันเด็กและเยาวชนจากปัจจัยเสี่ยงให้พวกเขาได้ซึมซับงานศิลปะที่ช่วยจรรโลงและพัฒนาจิตใจ อีกทั้งเชื่อมร้อยให้คนต่างวัยได้มาเรียนรู้ร่วมกัน ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่คนในชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกันทำให้พื้นที่นี้มีคุณค่ามีประโยชน์สำหรับทุกคน


นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอโพธาราม กล่าวว่า พื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนนั้นหายาก ขณะที่ปัญหาทุกวันนี้ เด็กและเยาวชนเสพแต่สื่อที่ไม่มีประโยชน์ การขัดเกลาทางสังคมจากคนรุ่นเก่าจะดึงให้เขาห่างไกลจากเทคโนโลยี  การที่ชุมชน และ Imagine Thailand Movement ได้ร่วมกันคิดริเริ่มพัฒนาพื้นที่สุขภาวะขึ้น จึงเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุน เพื่อให้คนที่เจ็ดเสมียน โพธาราม และคนราชบุรีต้องมามีส่วนร่วมด้วยกัน เพราะเรื่องของเยาวชน สังคม คนสูงวัย มันเชื่อมโยงถึงกันหมด  ซึ่งเป็นเรื่องดีที่มีกระตุ้นให้ทุกคนหันมาร่วมกัน ทำงาน เพื่อประโยชน์กับทุกคน 

“ขนบวิถีของคนไทยเป็นสังคมแห่งความเอื้อเฟือแต่เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงวันนี้ทุกคนต้องมองไปข้างหน้าดังเช่นที่เจ็ดเสมียน ที่ครูนายและชุมชน ได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาวะดี ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยง สำหรับชุมชนที่อยากจะเริ่มผมยินดีที่จะนำกระบวนการทางสังคมที่เรียกว่า Social Lab  ไปถ่ายทอดเพื่อให้ทุกคนสามารถชวนกันลุกขึ้นมาทำงานร่วมกับชุมชน เหมือนดังที่เจ็ดเสมียนได้เริ่มทำเป็นตัวอย่างแล้ว”ดร.อุดม กล่าว

สำหรับความพิเศษ ของงาน “สุขสร้างสรรค์ สืบสานศิลป์” ตำบลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี  ที่ผ่านมาคือ เป็นการรวมตัวของผู้ก่อการดีที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรม มีเวิร์คชอปที่ได้รับความสนใจอย่างมากมาย  เช่น สอนวิธีลับมีดและโชว์ผลงานการตีมีดด้วยมือสอนพับผ้าขาวม้าเป็นดอกไม้ สอนปักมุมผ้าเช็ดหน้าลายดอกไม้ สอนทำดอกมะลิจากกระดาษทิชชูสอนการร้อยลูกปัด ส่วนเรื่องอาหารการกินมีขนมเปี๊ยะคุณยาย น้ำพริก หัวไช้โป้วของดีเมืองราชบุรีและอื่นๆ อีกมากมาย

ตกเย็นเมื่อแดดร่มลมตก มีการเปิดการแสดง ทั้ง “โอเปร่า”จากศิลปิน “ใบหม่อน” ศิโยน ดาวรัตนหงส์การแสดงรำเจ็ดเสมียน โดยเหล่าผู้สูงอายุเจ็ดเสมียน ดนตรีจากศิลปินโฮมสคูลที่ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียนติดริมแม่น้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่สร้างสรรค์อีกแห่งของเจ็ดเสมียน และเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟ ปัจจุบันสถานที่ริมน้ำได้รับการปรับภูมิทัศน์ให้มีลานเก็ตของกลุ่มเด็กเยาวชน และลานออกกำลังกายของผู้ใหญ่และวันเดียวกันได้มีการประกาศให้พื้นที่แห่งนี้เป็นลานสร้างสรรค์ ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน อีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ และมีส่วนร่วมกับเหล่าผู้ก่อการการดีพื้นที่สุขภาวะเจ็ดเสมียนที่มีการจัดกิจกรรมสืบสานงานศิลป์ทุกเสาร์-อาทิตย์ หรือลานสร้างสรรค์ ตลาดเก่า119 ปี เจ็ดเสมียนที่มีลานสเก็ตให้เด็กๆได้ฝึกทักษะ มีกิจกรรมแอโรบิคยามเย็น  สามารถสอบถามข้อมูลที่เพจ: สวนศิลป์บ้านดิน art and market บ้านนี้มีปราชญ์ https://bit.ly/3uYvAUN ส่วนความเคลื่อนไหวการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ ติดตามที่เพจ:Imagine Thailand Movementhttps://bit.ly/3jHVhlY


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น