เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

03 มิถุนายน 2565

ครั้งแรกบนหน้าประวัติศาสตร์เมืองชุมพรกับงานเทศกาลผลไม้ดี ทุเรียนเด่นชุมพร ปี 2565


พบกับเทศกาลผลไม้ดี ทุเรียนเด่น เมืองชุมพร มหานครแห่งทุเรียนที่อัดแน่นไปด้วยความบันเทิงและผลไม้คุณภาพดี การันตี ความอร่อยตลอดงาน ในวันที่ 16-26 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร ถนนพิศิษฐพยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 

นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดชุมพรเป็นแหล่งการเกษตร            ผลิตไม้ผลและไม้ยืนต้นที่สำคัญหลายชนิด มีการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ระบบจำนวน 84,859 ไร่ โดยมีทุเรียนหมอนทอง เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร ในการสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด  ในปี 2564 สามารถสร้างมูลค่าได้ถึง 42,643,600,000 บาด คิดเป็นร้อยละ 37.78  โดยจังหวัดชุมพรมีพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 246,580 ไร่ จากเกษตรกร 25,749 ครัวเรือน มีผลผลิตรวม 343,900 ตัน คิดเป็นผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ1,658 กิโลกรัมต่อไร่ และคาดว่าในปี 2565 จะมีผลผลิตทุเรียนจำนวน กว่า 200,000 ตัน ซึ่งจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุด ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม

จึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดงาน “เทศกาลผลไม้ดี ทุเรียนเด่น เมืองชุมพร ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-26 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร ถนนพิศิษฐพยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร                          
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพรด้านการเกษตรทันสมัยและเกษตรมูลค่าเพิ่ม ด้านการท่องเที่ยว ด้านการคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ด้านสังคมและความมั่นคง และด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมผลไม้เมืองชุมพร และส่งเสริมประเพณีการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย  ภายใต้กิจกรรมภายในงานมากมาย                      อาทิ การประกวด Miss durian Chumphon และประกวดธิดาผลไม้แต่ละอำเภอ, การประกวดทุเรียนแห่งประเทศไทย, การจัดขบวนรถผลไม้ตระการตา, การจัดนิทรรศการผลไม้ ทุเรียน กระท่อม และกัญชา, การจัดประกวดร้องเพลงและแดนเซอร์, การจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย, การจัดกิจกรรมชมสวน ชิมทุเรียน เมืองชุมพร, การจัดมวยไทย และการเจรจาการค้าผลไม้

นอกจากความสนุกสนานบันเทิงที่จัดเตรียมไว้บริการตลอดงานแล้ว ภายในงานยังมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของผลไม้เด่น สินค้าเกษตรประจำจังหวัด และคัดสรรทุเรียนคุณภาพดี ของเมืองชุมพรมาจัดจำหน่ายให้ได้เลือกหา ชิม ช็อป กันอย่างจุใจแบบไม่ผิดหวังต่อคุณภาพของสินค้าที่นำมาจำหน่าย ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการจัดการจัดงานอย่างเข้มงวด เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ ของผลไม้และทุเรียน จังหวัดชุมพร 
ทั้งนี้ ทางจังหวัดชุมพรได้มีการแต่งตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจระดับจังหวัด อำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการซื้อขายทุเรียนด้อยคุณภาพ ที่โรงคัดบรรจุตลาดค้าส่ง ร้านค้าปลีก และร้านขายของฝาก ตลอดจนสวนของเกษตรกร  เพื่อป้องกันผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นทุกปี โดยจังหวัดชุมพรได้ออกกฎประกาศให้มีวันเก็บเกี่ยวทุเรียนพันธุ์หมอนทองประจำปี 2565 ไว้ให้เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2565 หากพบว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดฝ่าฝืนเก็บเกี่ยวก่อนวันที่กำหนด จะมีการดำเนินการจัดการขั้นเด็ดขาดแก่ผู้ฝ่าฝืนตามข้อกำหนดจดแจ้ง และหากพบว่ามีการจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ(ทุเรียนอ่อน ทุเรียนหนอน ทุเรียนเน่า) จะมีการดำเนินความผิดแก่ผู้จำหน่าย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 อย่างถึงที่สุด ดังนั้น นักท่องเที่ยวและผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าจะได้พบกับผลไม้หลากหลายชนิด และทุเรียนหมอนทองชุมพร คุณภาพดี ตลอดงานเทศกาลผลไม้ดี ทุเรียนเด่น ชุมพร แบบไม่ผิดหวัง ได้ภายในงานระหว่างวันที่ 16-26 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร ถนนพิศิษฐพยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น