เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

07 เมษายน 2566

ทีเอ็มบีธนชาต มอบรางวัล ‘ttb financial well-being awards’ ให้ 10 องค์กรชั้นนำดีเด่น

ที่ยกระดับสวัสดิการให้พนักงานในองค์กรมีชีวิตทางการเงินดีขึ้นรอบด้าน 

กรุงเทพฯ 7 เมษายน 2566 – ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี มุ่งสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับวงการธนาคารกับครั้งแรก!! ของการมอบรางวัล “ttb financial well-being awards 2022” ให้กับ 10 องค์กรชั้นนำดีเด่นที่ได้ยกระดับสวัสดิการให้พนักงานในองค์กรมีชีวิตทางการเงินดีขึ้นรอบด้าน ผ่านการส่งเสริมให้พนักงานมีความรอบรู้ ควบคู่กับการวางแผนบริหารจัดการด้านการเงินทั้งในส่วนของการออมเงิน บริหารจัดการหนี้อย่างเป็นระบบ วางแผนลดหย่อนภาษีด้วยกองทุนและประกันเพื่อให้มีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

นางสาวนันทพร ตั้งเจริญศิริ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารความสัมพันธ์และประสบการณ์ลูกค้าบุคคล ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เปิดเผยว่า ปัจจุบันธนาคารได้ดูแลสิทธิพิเศษทางด้านการเงินให้กับองค์กรที่มีพนักงานใช้บัญชีเงินเดือนทีทีบี กว่า 6.5 พันองค์กร ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์พร้อมยกระดับประสบการณ์ เพื่อสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าบัญชีเงินเดือนทีทีบี กว่า 1 ล้านคนมาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ธนาคารได้ร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรได้รับการดูแลสวัสดิการที่ดีผ่านการให้ความรู้ ควบคู่กับการบริหารจัดการทางการเงินแบบรอบด้าน ถือเป็นเป้าหมายเดียวกันในการทำให้ชีวิตทางการเงินของพนักงานองค์กรดีขึ้นได้จริง โดยในปี 2565 แผนของธนาคารในระยะแรก ธนาคารได้เริ่มเป็นก้าวแรกกับ 1.1 พันองค์กร จากองค์กรทั้งหมดที่มีพนักงานใช้บัญชีเงินเดือนทีทีบี ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีและถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

โดยจากแผนระยะแรก ธนาคารได้คัดเลือก 10 องค์กรชั้นนำดีเด่น เพื่อมอบรางวัล “ttb financial well-being awards 2022” ที่ได้ยกระดับสวัสดิการให้พนักงานในองค์กรมีชีวิตทางการเงินดีขึ้น ผ่านการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการบริหารจัดการด้านการเงินให้กับพนักงานได้อย่างจริงจัง อาทิ

• ฉลาดออม ฉลาดใช้ (Mindful Spending & Smart Saving) องค์กรที่ส่งเสริมการเก็บออมเงินให้พนักงานในองค์กรมีเงินฝากเพื่อออมที่มากขึ้น ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี (บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป) และบจก.ยาอินไทย (บริษัทในเครือโรงพยาบาลยันฮี)

• รอบรู้เรื่องกู้ยืม (Healthy Borrowing) ธนาคารและองค์กรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในด้านนี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดี ซึ่งองค์กรที่ส่งเสริมวินัยการบริหารจัดการหนี้ที่ดี พนักงานในองค์กรสามารถผ่อนจ่ายได้ตรงเวลา ไม่เกินกำหนดชำระ และมีการบริหารจัดการหนี้อย่างเป็นระบบผ่านการให้ความรู้ควบคู่กับโซลูชันทางการเงินเพื่อลดภาระหนี้ ได้แก่ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ และบจก.วีก้า ออโตเมชั่น (2000)

• ลงทุนเพื่ออนาคต (Investing for Future) องค์กรที่ส่งเสริมและให้ความรู้พนักงานเริ่มวางแผนเพื่ออนาคตผ่านการลงทุนเพื่อต่อยอดเงินให้งอกเงย ได้แก่ บจก.เอฟแอนด์เอส 79 และบจก.เอ็ม บี เค ดีเวลลอปเม้นท์

• มีความคุ้มครองที่อุ่นใจ (Sufficient Protection) องค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานได้เห็นความสำคัญของการมีความคุ้มครองในแต่ละช่วงชีวิต และพนักงานในองค์กรให้การตอบรับครอบคลุมความคุ้มครองในทุกด้าน องค์กรที่ได้รางวัลสาขานี้ ได้แก่ กลุ่มบริษัท เอส ซี และบจก.แวนด้าแพค

• วางแผนลดหย่อนภาษี (Tax Planning) พนักงานบัญชีเงินเดือนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญในด้านนี้ ซึ่งองค์กรที่ส่งเสริมการให้ความรู้ และการวางแผนเพื่อลดหย่อนภาษีผ่านผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและความคุ้มครองจากประกันทุกประเภท ได้แก่ บจก.แอดวานซ์ เมดิคอล เซนเตอร์ (โรงพยาบาล ซีจีเอช) และบมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี

ด้านนายจักรพันธ์ จารุธีรศานต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารงานขายและเครือข่ายการขายลูกค้าบุคคล ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากการศึกษาพบว่าพนักงานเงินเดือนกว่า 95% มีภาระหนี้สิน ซึ่งธนาคารมีความเข้าใจและขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้ประสิทธิภาพของงานมีมากขึ้นและยังเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรได้ดียิ่งขึ้น ทั้งสินเชื่อที่อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อโดยทั่วไป ดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกว่าปกติ รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตลอดจนการเข้าร่วมแคมเปญพิเศษเพื่อเป็นของขวัญให้พนักงานบัญชีเงินเดือนทีทีบีที่จัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ธนาคารได้อยู่ระหว่างหารือกับองค์กรพันธมิตรที่มีความพร้อม เพื่อร่วมกันยกระดับสวัสดิการให้พนักงานในองค์กรมีชีวิตทางการเงินดีขึ้นรอบด้านในแผนระยะที่สองต่อไป”

“ทีเอ็มบีธนชาตเชื่อว่าสุขภาพทางการเงินที่ดี คือ พื้นฐานสำคัญในการบรรลุเป้าหมายของชีวิต และด้วยความมุ่งมั่นของธนาคารในการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้แต่ละองค์กรเป็นองค์กรที่มองเห็นความสำคัญและช่วยเปลี่ยนชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับพนักงานเงินเดือนได้จริง เราจึงตอกย้ำด้วยการมอบรางวัล “ttb financial well-being award 2022” ให้กับองค์กรชั้นนำดีเด่น เพื่อถือเป็นการสนับสนุนให้องค์กรช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ควบคู่การบริหารจัดการทางการเงินที่ดี และส่งผลให้พนักงานมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง” นางสาวนันทพร กล่าวสรุป

#ttbpayroll

#ให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต

#เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น #ttb #MakeREALChange

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น