เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

27 พฤษภาคม 2566

โครงการฝึกอบรม"การประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยา"สำหรับคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ/คนในครอบครัวคนพิการ

สำหรับคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ/คนในครอบครัวคนพิการ เนื่องในการจัดงานฉลอง 100ปี 

เมื่อเร็วๆนี้ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปมถัมภ์จัดโครงการฝึกอบรม"การประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยา"  สำหรับคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ/คนในครอบครัวคนพิการ เนื่องในการจัดงานฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมชั้น3 ตึกนวมหาราชสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 
แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโครงการ และคุณอารยา อรุณานนท์ชัย ประธานกองทุนดอกแก้วกัลยา เป็นประธานจัดงานฯ


โดยมีคณะวิทยาการจากมูลนิธิศิลปาชีพฯ มาให้ความรู้ในการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยา ให้กับคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ/คนในครอบครัวคนพิการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น