เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

22 มิถุนายน 2566

วันมัคคุเทศก์ไทย.


วันมัคคุเทศก์ไทย...นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานพิธีเทิดพระเกียรติ และวางพานพุ่มถวายสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในงานวันมัคคุเทศก์ไทย ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระอัฉริยภาพ พระจริยาวัตร และคุณูปการ ขององค์พระบิดาของมัคคุเทศก์ไทย โดยมีหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมมัคคุเทศก์ ผู้แทนสมาคมด้านการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมงานฯดังกล่าว ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น