เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

10 กรกฎาคม 2566

ครอบครัวอิงคสุวรรณ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,200,000 บาท

ครอบครัวอิงคสุวรรณ โดยคุณวรรณวิไล อิงคสุวรรณ ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 1,200,000 บาท จาก  งานบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ ศ.ดร.ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ เพื่อสมทบทุน “กองทุนโรคเลือดและมะเร็งเด็ก” ของสาขวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โดยมี รศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล หัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค
ณ ชั้น 10 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น