เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

05 ตุลาคม 2566

สมาคมโรงเเรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงัน เชิญร่วมงาน Happy - Healthy Phangan “เกาะแห่งพลังจันทรา”

 Happy - Healthy Phangan “เกาะแห่งพลังจันทรา”


เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี เมิื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 – สมาคมโรงเเรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงัน, ประชาชนชาวเกาะพะงัน, สเตย์ฟลายสตูดิโอ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุย
เชิญร่วมงาน Happy - Healthy Phangan “เกาะแห่งพลังจันทรา” 30 กันยายน 2566 เวลา 17.00 – 22.00 น. บริเวณลานตัวหนอน ท้องศาลา อำเภอเกาะพะงัน เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การสื่อความหมายอัตลักษณ์ของเกาะพะงัน ในมุมมองใหม่ เปิดประสบการณ์การเดินทาง ภายในเพื่อสุขภาวะองค์รวมและความยั่งยืน ของชีวิต สังคมและธรรมชาติ เพื่อนำมาซึ่งนักท่องเที่ยวคุณภาพและให้เกิดการกระจาย ราย
ได้อย่างยั่งยืน


Happy – Healthy Phangan เกาะแห่งพลังจันทรา

บริเวณถนนเลียบชายหาด ท้องศาลา วันนี้มีการจัดตลาดนัดด้วยจึงคลาคล่ำไปด้วยผู้คนชาวพะงัน ร้านรวงส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นถิ่น ผลไม้หลากชนิดและเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ ของที่ระลึก ใกล้กัน บริเวณ ลานตัวหนอน ถูกเนรมิตให้เป็นลานจัดการแถลงข่าว Happy – Healthy Phangan เกาะแห่งพลังจันทรา พื้นที่แบ่งเป็นโซน มีการออกบูธจัดแสดงงานวิถีพื้นถิ่น มีการแสดงดนตรีโดยศาสตร์ ปรับสมดุลด้วยความถี่เสียงและแสง (Sound Healing Journey) การฝึกลมหายใจ (Breathwork) รวมทั้งการเเสดงศิลปะ วัฒนธรรมไทย อาทิ รำโนราห์ รำตาลีกีปัด หนังตะลุง ด้านวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นเพื่อสุขภาพ และการสาธิตการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติและงานแสดงผลงานศิลปะแขนงต่างๆ การตระเตรียมลานสำหรับรับพลังแห่งจันทรา เป็น Circle และก่อนจะเริ่มงาน ได้มีการจัดกินห่อ ซึ่งเป็นวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเกาะพะงัน อาหารที่เราล้อมวงนั่งกินห่อ เป็นอาหารพื้นถิ่น ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดฟูลมูนปาร์ตี้ 


นางสาวฉันทนา ลิ้มสุวรรณ นายกสมาคมโรงเเรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงัน กล่าวว่า เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก กิจกรรมฟูลมูนปาร์ตี้สามารถดึงดูดผู้คนจากทั่วโลก ให้มาเยือนเกาะพะงันเป็นเวลากว่า 35 ปี ทั้งนี้ เกาะพะงันยังมีธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ของป่า ภูเขา ทะเล หาดทรายและน้ำตกที่มหัศจรรย์ ชุมชนชาวพะงันยังมีวิถีชาวเกาะที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น ความเชี่ยวชาญ ที่หลากหลาย รวมถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน เหล่านี้ที่ทำให้เกาะพะงันคงมนต์เสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือน มากขึ้นทุกปี
เกาะพะงันยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนในมิติจิตวิญญาณและสุขภาวะองค์รวม (Spiritual, Wellness and Well-being) ยังจะเห็นได้จากการที่ผู้คนจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาค้นหาตัวตน และจิตวิญญาณอันล้ำลึก มาเรียนรู้ผ่านศาสตร์ และศิลป์ เยียวยาบำบัด รวมถึงเชื่อมโยงกับตัวเองผ่านเส้นทางแห่งจิตวิญญาณและธรรมชาติเพื่อสมดุลแห่งสุขภาวะองค์รวม 

“หลังวิกฤติโควิด-19 การดูแลสุขภาวะองค์รวม กายและใจเป็นทางเลือกที่สังคมโลกหันกลับมาใส่ใจมากขึ้น กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในเกาะพะงันจึงต้องการที่จะสร้างภาพความทรงจำและประชาสัมพันธ์เกาะพะงันในอีกมิติหนึ่ง นอกเหนือจากภาพเทศกาลฟูลมูนปาร์ตี้ เพื่อการท่องเที่ยวเกาะพะงันที่ยั่งยืน โดยมีสุขภาวะทางใจและกายที่สมดุล นอกจากนี้ยังสร้างให้เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยผสมผสานความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันของชุมชนชาว
พะงันให้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันวิถีชาวเกาะ เช่น วัฒนธรรม อาหาร ศิลปะการเเสดง ดนตรี ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย มีความเป็นเอกลักษณ์ ให้ประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งกระจายรายได้ให้ชุมชนเกาะพะงัน กิจกรรมในงาน Happy - Healthy Phangan “เกาะแห่งพลังจันทรา” ผู้ร่วมงานจะได้พบกับ (1) การแสดงดนตรีโดยศาสตร์ ปรับสมดุลด้วยความถี่เสียงและแสง (Sound Healing Journey) การฝึกลมหายใจ (Breathwork) รวมทั้งการเเสดงศิลปะ วัฒนธรรมไทย อาทิ รำโนราห์ รำตาลีกีปัด หนังตะลุง (2) วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นเพื่อสุขภาพ (3) การสาธิตการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติและงานแสดงผลงานศิลปะแขนงต่างๆ ซึ่งกิจกรรมเพื่อสุขภาวะองค์รวมและจิตวิญญาณเหล่านี้ เป็นเพียงแค่ฉบับทดลองให้ลิ้มรส เพื่อนำไปสู่เทศกาล Awakenest Festival ในเดือนมกราคม 2567 ที่จะรวบรวมกิจกรรมแห่ง ศาสตร์และศิลป์ บำรุงกาย ใจ และจิตวิญญาณ เพื่อการสร้างสมดุลอย่างยั่งยืน ให้ตัวเอง ชุมชน และธรรมชาตินั่นเอง”   -นางสาวฉันทนา ลิ้มสุวรรณ กล่าว

ในโอกาสนี้ สมาคมโรงเเรมและการท่องเที่ยวเกาะพะงัน, ประชาชนชาวเกาะพะงัน, สเตย์ฟลายสตูดิโอ
ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุย ได้จัดงาน Happy - Healthy Phangan “เกาะแห่งพลังจันทรา” ในวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 17.00 – 22.00 น. บริเวณลานตัวหนอน ท้องศาลา อำเภอเกาะพะงัน


 ผู้สนใจสามารถติดต่อผู้ประสาน งานโครงการ : 083-829-5594, 063-246-4836

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น