เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

11 มีนาคม 2567

วัดพระธาตุดอยพระฌาน​ วัดสวยไฮไลท์สไตล์ญี่ปุ่น​

"วัดพระธาตุดอยพระฌาน" วัดสวย อ.แม่ทะ จ.ลำปาง​ มีพระไดบุตซึองค์ใหญ่บนยอดเขา บรรยากาศเหมือนประเทศญี่ปุ่น​ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดดอยพระฌาน แต่เดิมบนยอดเขามีเพียงซากอิฐปรักหักพังซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เต็มไปด้วยเรื่องราวลี้ลับ ต่อมาใน พ.ศ.2445 ได้มีการสร้างองค์พระธาตุขึ้นบนยอดเขา จากนั้น พ.ศ. 2496 พระครูปัญญาวุฒิคุณ (หลวงพ่อปัญญา คนฺธิโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดนาคตหลวงได้บูรณะองค์พระธาตุ รวมทั้งปรับปรุงสถานที่เพื่อประกอบพิธีบูชาพระธาตุ​ จนเกิดเป็นประเพณีขึ้นดอยพระฌานบูชาพระธาตุปีละครั้ง


การเดินทางขึ้นไปสักการะ ค่าระไปกลับ 40 บาท


"วิหารพระพุทธเจ้าองค์ปฐม" ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน “สมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลญาณ พิชิตมารวิกรม ปฐมสัมมาสัมโพธิญาณ ศรีพระฌานบรรพต” พระประธานในซุ้มเรือนแก้วสีทอง

วัดตั้งอยู่บนยอดดอยพระฌาน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนา ในอดีตเคยถูกทิ้งร้างมานาน กระทั่งได้รับการบูรณะในภายหลังจนกลายเป็นวัดที่สวยงามและโดดเด่นอย่างมากในจังหวัดลำปาง

วัดมีพื้นที่ 2 ส่วน คือด้านล่างที่เป็นเขตสังฆาวาส และด้านบนยอดเขาที่เป็นโบสถ์ วิหาร เจดีย์

นับเป็นศาสนสถานที่งดงามและมีทัศนียภาพที่สวยงาม สามารถชมทะเลหมอกได้ในช่วงฤดูหนาว

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่

- วิหารพระพุทธเจ้าองค์ปฐม ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน “สมเด็จพระพุทธสิกขีทศพลญาณ พิชิตมารวิกรม ปฐมสัมมาสัมโพธิญาณ ศรีพระฌานบรรพต” พระประธานในซุ้มเรือนแก้วสีทอง บานประตูวิหารแกะสลักลวดลายอย่างวิจิตรเป็นรูปพญานาคกระหวัดเกี่ยวรอบองค์พระธาตุสีขาว

- พระธาตุดอยพระฌาน เป็นเจดีย์สีขาวมีปลียอดและฉัตรสีทอง เป็นองค์พระธาตุที่มีมาแต่ดั้งเดิม

- พระไดบุทสึ พระพุทธรูปประทับนั่งธยานมุทรา (ปางสมาธิ) ขนาดหน้าตัก 14 เมตร เนื้อทองแดง ประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนเนินเขา มีลักษณะคล้ายกับพระไดบุตสึแห่งวัดโคโตคุ เมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น
วัดพระธาตุดอยพระฌาน
เปิดทุกวันพฤหัสบดี-วันอังคาร เวลา 06.00-17.00 น. (ปิดวันพุธ)


#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย

#วัดพระธาตุดอยฌาน #วัดพระธาตุดอยพระฌาน

#จังหวัดลำปาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น