เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

22 พฤศจิกายน 2566

กรมการท่องเที่ยวตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรองรับผู้เสียหายกรณีการประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ของ บริษัท อ้วนผอม อะราวด์ เดอะ เวิลด์ จำกัด

จากประเด็นข่าวที่ปรากฏบนโลกออนไลน์ ประชาชนหรือผู้ซื้อทัวร์ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบธุรกิจนำเที่ยวของ บริษัท อ้วนผอม อะราวด์ เดอะ เวิลด์ จำกัด ซึ่งกรมการท่องเที่ยวได้รับแจ้งการร้องเรียนเรื่องดังกล่าวจำนวนมากด้วยเช่นกัน 

กรมการท่องเที่ยว ได้ตระหนักถึงความสำคัญในกรณีดังกล่าว เพราะมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก จึงพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียหาย โดยสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่กรมการท่องเที่ยว (บริเวณโถงกลาง) ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ พร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน 5 รายการ ดังนี้

1. รายการนำเที่ยวที่ซื้อ

2 .ใบเสร็จรับเงิน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ชำระเงิน

4. หลักฐานการแจ้งยกเลิกการเดินทาง (ถ้ามี)

5. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อความการแชทพูดคุยต่างๆ หรือ หากผู้เสียหายไม่สะดวกเดินทางมาด้วยตนเอง สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านทางอีเมล tgtcenter@tourism.go.th ซึ่งเป็นช่องทางปกติในการรับเรื่องร้องเรียนของกรมการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2141 3171 (ในเวลาราชการ) หรือ Call Center 0 2401 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น