เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

22 ธันวาคม 2566

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

การพัฒนาศักยภาพคนเปราะบางทุกช่วงวัย

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาศักยภาพคนเปราะบางทุกช่วงวัย ภายใต้แนวคิด “การมีคุณภาพชีวิตที่ดี การได้รับการยอมรับ การปฏิบัติที่เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งดำรงชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์”
โดยมี นายธนสุนธร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายพิชัย จิราธิวัฒน์ ผู้แทนกลุ่มเซ็นทรัล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ทั้งนี้ นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยนางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ คณะผู้บริหารกระทรวงฯ คณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1 และ ภายในสนามกีฬาฟุตบอล ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น