เที่ยวทั่วไทย อร่อยทั่วโลก อัพเดทข่าวรายวัน Lifestyle บันเทิง ทันทุกกระแสข่าว!

03 มีนาคม 2566

พิธีเปิดงานนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ตามแนวทาง D-HOPE

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ตามแนวทาง D-HOPE
โดยมี นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ แขกผู้มีเกียรติ         

และคณะอาจารย์ นักศึกษา คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการการจัดนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน  (Champ) ตามแนวทาง D-HOPE ทั้ง 12 โปรแกรม เป็นการสนับสนุน การจัดทำโปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และสามารถรองรับการบริการนักท่องเที่ยวได้ เป็นการพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการให้มีทักษะเรื่องการบริหารจัดการชุมชนด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชนโดดเด่นของจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ และสนับสนุนการจัดทำโปรแกรมของ Champ ทั้ง 12 คน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านคลองนาเกลือ ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป จึงได้จัดงานนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ตามแนวทาง D-HOPE ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2566 โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับแคตตาล๊อคคู่มือการท่องเที่ยวที่มีรายละเอียดของ Champ และเลือกซื้อโปรแกรมที่คิดขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติ จำนวน 12 โปรแกรม รวมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ Champ ได้ตลอดระยะเวลาการจัดงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น